Aktuellt

Under en kunskapsdialog får du möjlighet att lyssna till förinspelade ”tysta föreläsningar” som sedan diskuteras tillsammans. Foto: Anette Löfgren

Prat om arkitektur och gestaltad livsmiljö på Boverkets PBL Kompetensdagars första dag

Just nu genomförs Boverkets PBL kompetensdagar på Malmö live. Syftet med dagarna är att sprida kunskap om plan- och bygglagen, föra dialog om aktuella frågeställningar och fånga upp ämnen som behöver fördjupas och sprida kunskap om. Målgruppen är de som arbetar med den praktiska tillämpningen av plan- och bygglagen.

Under dagen har det genomförts över 20 så kallade Kunskapsdialoger där man får möjlighet att lyssna till förinspelade ”tysta föreläsningar” som sedan diskuteras tillsammans. Ett av inslagen hade temat ”Walk the talk från det nationella målet för arkitektur, form och design till praktisk vardag” där Josephine Nellerup från Malmö stad i sin ”pod” berättade om det politiska målet ”Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön”. Målet ska uppnås genom att hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska överväganden, kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids, det offentliga agerar förebildligt, estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och utvecklas, miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla, och samarbete och samverkan utvecklas, inom landet och internationellt. Frågan till deltagarna var hur de översätter detta i sitt dagliga arbete.

Intressanta diskussioner fördes där funderingar om vad flexibla detaljplaner innebär för arkitektonisk kvalitet, att man borde ge bygglov vassare tänder och att vi borde titta på den så kallade Bygga-bo-dialogen i arkiterurtappning som modell för samtal i tidiga skeden togs upp.  Men också att de lokala politikerna är viktiga aktörer och att bygga en stolthet i de värden som finns i sin kommun.

Anette Löfgren
uppdragsägare Arkitektur

1

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *