Aktuellt

Jakten på den hållbara staden

Bild från Kjell Forsheds inledningspresentation på PBL Kompetensdagarna 2018.

Bild från Kjell Forsheds inledningspresentation på PBL Kompetensdagarna 2018. Foto: Patrik Faming

Finns det något recept på en hållbar stad? Regeringen har tagit fram ett nytt mål för hållbara städer.

”Hållbara städer är inkluderande och tillgängliga stadsmiljöer som erbjuder alla människor en attraktiv och grön livsmiljö. Närhet gör att det är enkelt att leva sitt vardagsliv och ta sig fram med hållbara transporter, som till exempel gång och cykel. Helhetssyn i planeringen tillsammans med smarta lösningar bidrar till städer där människor kan leva klimatsmart, hälsosamt och tryggt.”

Enkelt översatt. Vardagslivet ska vara enkelt att leva hållbart. Men lever vi som vi lär? Vi vet att våra miljömål, däribland god bebyggd miljö inte nås och att trafikarbetet ständigt ökar. Det kräver ett ökat fokus på just hållbart stadsbyggande och en hållbar samhällsorganisation om de politiska målen ska kunna nås. Ett viktigt steg är att bryta bilen som norm i stadsbyggandet.

I Sverige har vi få stora städer, men en rik orts- och bystruktur. I en svensk gles kontext omfattar staden även våra orter och byar. Ibland tycker jag att stadsutvecklingsdebatten blir ultraurban. Vi låtsas att vi är mer urbana än vi är. Vi har också en lång nordisk tradition av att planera och bygga lågt, tätt och hållbart med urbana kvaliteter. Denna kunskap behöver återupprättas.

Jag har fortfarande en härlig känsla i magen efter Kjell Forsheds fantastiska föreläsning och klokskap på PBL-dagarna i Malmö. Kjell, som är arkitekt med mångårig erfarenhet av olika stadsbyggandsprojekt och husritande, höll ett brandtal i ämnet stadsbyggande som jag önskar alla som jobbar med stadsutvecklingsfrågor borde få inspireras av. Kjell tog upp 7 teser om stadsbyggnad som är avgörande byggstenar för att skapa hållbara livsmiljöer. Det handlar om:
1. kontinuitet, 2. exploatering, 3. blandning, 4. anpassning, 5. hållbarhet, 6. integration och
7. integritet. Kjell grundar sina teser på kunskap och erfarenheter från ett långt yrkesliv.

Jag avslutar med ett citat som säger det mesta. Den känns extra relevant i svansen av den rådande arkitekturdebatten och frågan om fint och fult. ”Vilken klantskalle som helst kan få till ett hus som sticker ut, men varför är det fult att ansluta till något fint – det är ju klassiskt stadsbyggande”

/Patrik Faming
Uppdragsledare arkitektur, Boverket
Ansvarig för kansliet – Rådet för hållbara städer

1

Kommentarer

Lämna ett svar till Jakob Wranne Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *