Aktuellt

Delar till bygge av pepparkakshus.

Delar till att bygga ett pepparkakshus

Den goda staden!?

Ja, tänk om det vore så enkelt? Vi glaserar våra gemensamma rum med sockerkristyr, men blir det god arkitektur?

 

Viktoria Buskqvist kavlar ut pepparkaksdeg i köksmiljö

Jag heter Viktoria Buskqvist. Jag är inte bara helsingborgare, tonårsmorsa, passionerad löpare, sommarpratare och Årets Hemmakonditor 2010. Jag är också arkitekt med uppdraget att samordna statliga myndigheters insatser för arkitektonisk kvalitet i samhällsbyggandet. Och vad betyder det?

Sveriges riksdag har 2018 antagit en ny politik för det som kallas gestaltade livsmiljöer. Målet är tydligt att arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle där alla ska kunna påverka vår gemensamma miljö. Det handlar om allting som finns omkring oss, bostadshus, skolor och sjukhus, men också våra gemensamma rum med parker, gator och torg. Politiken utgår från en helhetssyn på människan och livsmiljön. En byggnad kan antingen förbättra eller försämra sin omgivning. Vi behöver addera värden och kvaliteter till alla projekt framöver! Med arkitekturen som verktyg kan vi påverka och lösa många av vår tids största utmaningar. Med arkitektur som gör.

För att lyckas krävs det att vi alla hjälps åt, politiker, myndigheter och företagare, arkitekter och byggherrar, stadsplanerare och invånare. Boverket har fått i uppdrag att samordna politiken, bevaka utvecklingen, höja kompetensen och vägleda statliga myndigheter, landsting och kommuner. Det offentliga ska alltså gå före och uppmuntra alla andra att följa efter. Föregå med gott exempel.

Lagom till att räven börjar raska avslutar jag och min kollega Jakob vår inledande myndighetsturné. Det lär finnas 461 statliga myndigheter och 20 statliga bolag. Vi har inte träffat alla. Vi har träffat dem som är särskilt utpekade i politiken och har muskler och makt att förändra. Vi har de senaste veckorna mött Akademiska Hus, Fortifikationsverket, Försvarsmakten, Jernhusen, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Sjöfartsverket, Specialfastigheter, Statens centrum för arkitektur och design (ArkDes), Statens fastighetsverk, Statens konstråd, Svenska kraftnät, Swedavia och Trafikverket. Alla äger, hyr, förvaltar, bygger om eller nytt.  Jakob och jag ville veta vilket stöd de behöver för att kunna utveckla goda gestaltade livsmiljöer? Vilka verktyg, vägledningar och samtalsforum? Finns det regelverk som stöttar eller försvårar? Vad borde adderas eller ändras? Vilka kompetenser ska finnas på Boverket för att långsiktigt trygga satsningen? Helt enkelt, hur kan vi stötta på bästa sätt? Och hade de själva goda exempel som kan inspirera andra? Vi ville veta hur de gör när de gör bra hus?

Turnén är strax slut och vi har känt oss välkomna. Vi har tagit med oss kloka tankar och spännande idéer. Men samtalen har överraskat mig. Genomgående har de snarare handlat om behovet av inspiration än instruktion.

Många myndigheter lyfter avsaknaden av arkitekter och arkitekturkompetens. Vi behöver utveckla arkitektutbildningarna, införa arkitektur i andra högre utbildningar och skapa efterfrågan på god arkitektur redan från förskoleåldern. Man önskar också att politiken kommer med tydliga krav på myndigheterna i regleringsbrev och ägardirektiv. Politiken ska prioritera.

Som stöd för både vana och ovana beställare av arkitektur efterfrågas ibland vägledning för processer, planer, hållbarhetsanalys, upphandling och utvärdering. Men listorna, kvalitetssäkringarna och certifieringarna tar aldrig slut. Det räcker inte att göra alla rätt enligt checklistorna. Det alla framför allt lyfter är behovet av inspiration! Närvaron av Boverket och riksarkitekten för att förklara den nya politiken och vad arkitektur är. Det handlar om att kunna visualisera framtiden. I ord och bild visa exempel på bra, hållbara livsmiljöer. Inspirera, coacha och peppa. Ge stöd för att man ska kunna förmedla projektets vision, det vill säga den arkitektoniska idé som behöver bäras av projektets samtliga intressenter för ett lyckat resultat. Stöd i form av argument för god arkitektur och projektexempel. Och man lyfter vikten av goda samarbeten och samtal.

En tydlig signal om behovet av inspiration snarare än instruktion. Boverket ska inte visa fram ett färdigt bakverk, ingredienserna och redskapen de bör använda. Vi ska istället fresta med en doftande, knaprig kaka och bjuda in till bakstuga. Vi behöver gå ifrån auktoritet till att servera individuella val.

God Jul!

/Viktoria Buskqvist

 

6

Kommentarer

    • Ja, gärna!
      Vi är redan igång med aktiviteter specifikt för kommunerna och planerar för ännu mer. Vi kommer gärna, så hör av dig om det är något särskilt du tänker på!
      Viktoria

Lämna ett svar till Hans Gustafsson Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *