Aktuellt

Boverket lyfte parkering som stadsbyggnadsfråga på Transportforum

Boverket var på plats när Transportforum arrangerades i Linköping den 9-10 januari för 36:e året i rad. 1600 deltagare kunde välja mellan 90 olika sessioner – allt från egenskaper hos olika asfaltsbeläggningar, elvägar, resenärsperspektiv, bostadsarkitektur som främjar hållbar mobilitet, funktionella regioner till parkering som styrmedel!

1 600 personer deltog på Transportforum. Foto: Boverket

Transportforum som är nordens största konferens i sitt slag hade i år som tema elektrifiering– möjligheter och utmaningar att nå klimatmålen. En av inledningstalarna var Mattias Goldman från tankesmedjan Fores, en välkänd talare inom klimat, energi och migration samt en flitig debattör. Han har till och med uppmärksammats för sitt klimatarbete av den franska regeringen och dubbats till riddare! Panelsamtal på scenen bjöd på diskussioner om hur klimatpåverkan från Sveriges transportsektor kan bli 70 procent lägre år 2030 än 2010. Energieffektivare fordon och andra bränslen lyftes fram. Bland annat nämndes eldrivna flygplan och sjöfart som drivs av el och gas. För att nå målet behöver dock vårt invanda beteende på hur vi reser och transporterar oss ändras.

En reflektion kring paneldebatten är att det saknades ett resonemang kring att oavsett vilket bränsle bilar använder så upptar de värdefull yta i våra städer. Genom att ge mer utrymme till gång och cykel samt kollektivtrafik skulle städerna bli tillgängliga för fler och våra offentliga miljöer skulle bli trivsammare. Att lyfta fram infrastrukturfrågorna i en bredare kontext – i en ”boverks-anda” är relevant. Marken i våra städer är värdefull – den ska inrymma mycket!

Representanter från Boverket föreläste. Foto: Boverket

Boverket deltog som föreläsare i en session om hur parkering kan användas som ett effektivt styrmedel för hållbar stadsutveckling. Särskilt poängterade Boverket vikten av att se möjligheterna med parkeringen och att det är en viktig stadsbyggnadsfråga. Parkeringstal kan vara flexibla och reduceras om mobilitetsåtgärder tillämpas. Detta förutsätter att kommun, byggherre och näringsliv arbetar tillsammans. Sessionen lockade nära 100 nyfikna och aktiva åhörare.

Här hittar ni mer information om Boverkets vägledning om parkering för hållbar stadsutveckling: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/parkering_hallbarhet/ Där finner ni även exempel på hur några kommuner har arbetat med parkering.

/ Anna Gäderlund och Mirja Ranesköld

6

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *