Aktuellt

Mäktiga medlemmar

Samverkansforums webbplats.

Hurra! Jag och mina nya medlemsvänner kommer att göra skillnad.Vi representerar nämligen en byggnadsarea på drygt 7 miljoner kvadratmeter, 1500 mil kraftledningar och 7 miljoner hektar mark. Hela 15% av Sveriges yta.

Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare är ett frivilligt samarbetsprojekt som bildades 2001. Syftet är att genom samverkan driva utveckling och effektivisering inom statligt fastighetsägande och förvaltning. Arbetet bedrivs i nätverk, som projekt och genom samarbete med andra aktörer. I nätverken deltar nätverksmedlemmar inom områdena ”Arkitektur och kulturmiljö”, ”Hållbar utveckling”, ”Regler och avtal”, ”BIM” och ”Förvaltning”.

Gestaltad livsmiljö är den nya politiken för arkitektur, form och design. Den är tydlig med att arkitekturen är ett kraftfullt verktyg för att både lösa samhällsutmaningar och att lyfta fram Sverige på den internationella arenan. Den konstaterar att kortsiktiga ekonomiska värden inte ska gå före långsiktig hållbarhet. Och att det offentliga ska visa vägen. Vi statliga myndigheter ska visa på kraft och innovation. Vara föredömen, så att resten av samhället kan följa efter.

De maffiga myndigheter som medverkar i Samverkansforum är Fortifikationsverket, Naturvårdsverket, Riksbanken, Riksdagsförvaltningen, Sjöfartsverket, Specialfastigheter, Statens fastighetsverk, Svenska Kraftnät och Trafikverket. 2019 blir också Boverket medlemmar. I Samverkansforums ledningsgrupp, där jag nu ingår, skissar vi på ett ännu starkare samarbete. Jag och mina nya medlemsvänner ska skapa värden för Sverige.

Mer samverkan i Samverkansforum!

/Viktoria Buskqvist
Arkitekt SAR/MSA
Uppdragsledare Samordning statliga myndigheter
Styrgruppen för Gestaltad livsmiljö

4

Kommentarer

  1. Vilken rolig blogg att läsa! Ska bli roligt att följa utvecklingen med Samverkansforum. Samarbete är vägen till framgång, stå på er!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *