Planera för rörelserikedom!

AKTUELLT

Planera för rörelserikedom!

Hur skapar vi nya stadsdelar som också uppmuntrar till fysisk aktivitet och stärker folkhälsan? Det var frågan som ställdes på en idéverkstad om rörelserikedom i Umeå 30-31 januari. Idéverkstaden arrangerades av Umeå kommun tillsammans med den statliga utredningen för Samordning för bostadsbyggande, …Läs mer »