Aktuellt

Planera för rörelserikedom!

Hur skapar vi nya stadsdelar som också uppmuntrar till fysisk aktivitet och stärker folkhälsan? Det var frågan som ställdes på en idéverkstad om rörelserikedom i Umeå 30-31 januari. Idéverkstaden arrangerades av Umeå kommun tillsammans med den statliga utredningen för Samordning för bostadsbyggande, som konkret ska stötta kommunerna att bygga nya hållbara stadsdelar med kunskap och innovation.

Ön – en ny hållbar stadsdel i Umeå

Dessa dagar stod stadsdelen Ön i fokus. Ön är idag en glest befolkad ö mitt i Umeälv och bara ett stenkast från Umeå centrum. Planeringen av Ön har pågått sedan början av 2000-talet med en Föp från 2009. Nu ska man ta ett omtag och planerar för 2500-3000 enheter, mest bostäder, men också en del verksamheter. Hur ska detta planeras och utformas på ett hållbart sätt så att det också kan bli en modell för framtidens samhälle med aktiva transporter och möjlighet till rörelserikedom.

Fysisk inaktivitet – ett samhällsproblem

Idag är vi allt mer stillasittande och mindre fysiskt aktiva, vilket får stora konsekvenser för vår hälsa och vårt välbefinnande. För att bryta utvecklingen måste vägen gå genom mer lustfylld fysisk aktivitet. Vi behöver röra på oss ofta och mycket och på ett varierat sätt. Ett sätt som når alla samhällsgrupper är att utforma den byggda miljön så att den stimulerar till fysisk aktivitet och rörelse i vardagen.

Rörelserikedom

I Umeå har man sedan några år arbetat med begreppet ”rörelserikedom”, på engelska Physical literacy. Dr Dean Kriellaars är en av världens främsta experter på Physical Literacy. I Umeå berättade han om vikten av glädjen över att röra sig (annars kommer den aldrig att kunna konkurrera ut skärmen). Han berättade också att det är lika viktigt att kunna röra sig som att lära sig skriva och läsa. Motorisk kunnighet kanske man skulle kunna kalla det. Han pratade också om de oöverblickbara konsekvenser fysisk inaktivitet kommer att få för vårt samhälle både i kostnader för sjukvård, men också i personligt lidande. Fysisk inaktivitet ökar nämligen risken för hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, diabetes typ-2, övervikt och fetma. Idag har tio procent av Kanadas befolkning diabetes typ 2. Men diagnosen ökar snabbt och om några decennier kan 30 procent av befolkningen få det. Enkom en kraftig ökning av diabetes kommer att krascha hela sjukvårdssystemet.

Dr Dean Kriellaars från University of Manitoba föreläser med stor glädje om physical literacy – rörelserikedom.

Idéverkstad

Idéverkstaden bjöd på många inspirerande föreläsningar, spaningar, men också praktiskt arbete med att diskutera hur Ön i framtiden kan se ut. Vad behöver människan, platsen och planen? Om några år kanske vi får se ett levande exempel på hur en rörelserik stadsdel kan se ut. Men enligt Dean måste vi agera nu. Vi har bara några få år på oss att vända trenden. Det fina är ju att en byggd miljö som stimulerar till rörelse och aktiva transporter också bidrar till attraktivare stadsmiljöer. Aktiva transporter per fot, cykel, skate eller skidor bullrar inte heller, eller släpper ut avgaser. Bara vinster alltså!

//Ulrika Åkerlund

Vill du läsa mer om att planera för fysisk aktivitet kan du läsa Boverkets vägledning Planera för rörelse! (2013) https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2013/planera-for-rorelse/

Vill du lyssna på Dean Kriellaars, kom till konferensen Finns det plats för barn i framtidens städer? den 20 mars i Stockholm. Läs mer och anmäl dig på https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/kalender/far-barnen-plats-i-framtidens-stader/

 

1

Kommentarer

 1. Hej

  Instämmer helt och hållet!

  Men… hur hanterar man då trafikkontoret med sin krav på framkomlighet för trafik och krav på parkeringsplatser?

  hälsningar

  Olle Andersson

 2. Hej!
  Just i Umeå kommer man förmodligen att lösa det med att man skapar genare och snabbare vägar för cykel och gång via broar som går direkt in till stan. Bilarna får ta en lite längre väg och merparten av parkeringen planeras till utkanten av bebyggelsen.
  Med vänlig hälsning Ulrika

Lämna ett svar till Olle Andersson Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *