Tjänstemän från länsstyrelser samlade kring ett bord i diskussion om kvalitetsbegrepp för god gestaltad livsmiljö.

ARKITEKTUR

Länsstyrelserna ser fram emot att diskutera den gestaltade livsmiljön i den tidiga dialogen!

Den 26 mars samlades alla länsstyrelserna i en diskussion om den gestaltade livsmiljön och arkitektur. Detta var den andra workshoppen i Boverkets uppdrag att främja erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling hos länsstyrelserna. Länsstyrelserna representerades av tjänstepersoner som arbetar med såväl planfrågor som …Läs mer »
The winner takes it all – or not?

ARKITEKTUR

The winner takes it all – or not?

Arkitekturgalan är nordens största mötesplats för arkitektur. Arkitekturgalan 2019 hölls den 19 mars på Konserthuset i Stockholm. Boverket och styrgruppen för Gestaltad livsmiljö, med riksarkitekt Helena Bjarnegård i spetsen, fick stå i rampljuset i inledningen av dagen och briljera. Många …Läs mer »

ARKITEKTUR

Att omgestalta hållbarhetsbegreppet

Vissa dagar är extra intressanta och roliga, t ex när rådgivande kommittén knuten till forskningsprojektet Beyond Efficiency ses! Det treåriga projektet – finansierat av Energimyndigheten – är ett samarbete mellan KTH, Konstfack, Chalmers och SLU. Projektets utgångspunkt är att problemformuleringen inom …Läs mer »
Svenska Kraftnäts designstolpe i Åre.

ARKITEKTUR

Nu kan du få mig så lätt

Arkitekturuppdraget möter Svenska Kraftnät. I min roll som uppdragsledare för Boverkets arkitekturuppdrag, med ansvar att samordna statliga myndigheter, har jag på sista tiden farit som en skållad råtta mellan de myndigheter som är särskilt utpekade i politiken. Fastighetsansvarige Anders Andersson …Läs mer »
De fyras gäng lägger i en högre växel!

ARKITEKTUR

De fyras gäng lägger i en högre växel!

Till skillnad från sin föregångare baseras dagens arkitektur-, form- och designpolitik på begreppet gestaltad livsmiljö, vilket omfattar stadsbyggnad, arkitektur, form, design, konst och kulturarv. Eftersom begreppet berör många sakområden är samarbete mellan olika kompetenser en grundförutsättning. Regeringen har i politikens …Läs mer »
Porträtt på Helena Bjarnegård. Fotograf: Charlotte Nilsson

ARKITEKTUR

Ett bättre samhälle vi alla vill leva i

Arkitektur omger oss i vardagen och påverkar hur vi mår, var vi rör oss, hur vi möts och hur vi lever våra liv tillsammans – om vi känner oss välkomna och inkluderade. Arkitektur finns i alla skalor – från den …Läs mer »