Arkitektur

Porträtt på Helena Bjarnegård. Fotograf: Charlotte Nilsson

Helena Bjarnegård. Fotograf: Charlotte Nilsson

Ett bättre samhälle vi alla vill leva i

Arkitektur omger oss i vardagen och påverkar hur vi mår, var vi rör oss, hur vi möts och hur vi lever våra liv tillsammans – om vi känner oss välkomna och inkluderade. Arkitektur finns i alla skalor – från den stora stadsplaneringen ner till minsta detalj – och utgör hela vår gestaltade livsmiljö.

I maj 2018 fattade riksdagen ett unikt beslut. Som ett av få länder i världen antog Sverige en ny, samlad politik för det som kallas gestaltade livsmiljöer. Enkelt kan man säga att det handlar om allting som finns omkring oss: bostadshus, skolor och sjukhus, men också det offentliga rummet med parker, gator och torg. Målet är att gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, offentlig konst och kulturarv – ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle där alla ska få möjlighet att påverka vår gemensamma miljö.

Samhällsutmaningar

Den nya arkitekturpolitiken är tydlig och ambitiös och handlar om att arkitektur är ett kraftfullt verktyg i arbetet med de stora samhällsutmaningarna. Den handlar om att omsorgsfull gestaltning, kvalitet och hållbarhet går hand i hand och om att arkitekters kreativa och inkluderande metoder behövs när vi ska tänka nytt och innovativt.

Regeringen gav Boverket i uppdrag att samordna det nationella arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö. Vi behöver vara många som hjälps åt med den här uppgiften. God arkitektur kräver skickliga arkitekter och även modiga och kunniga politiker och beställare. Hela kedjan från tidiga skeden till byggt resultat behöver hänga samman.

Sveriges första riksarkitekt

Ett resultat av arkitekturpolitiken är min roll som Sveriges första riksarkitekt. Mitt uppdrag är att leda arbetet inom arkitekturområdet på nationell nivå. Kopplingen till kommuner och regioner liksom bransch och akademi är avgörande. Regeringen har även beslutat att riksarkitekten är ordförande i Rådet för hållbara städer och nu kommer även frågor om arkitektur, bostadsutveckling och stadsutveckling att samlas under ett och samma departement. Sambandet mellan arkitektur och hållbar utveckling är tydlig.

Förebild inom arkitektur

Arbetet är långsiktigt och de värden som vi jobbar för handlar om att hållbarhet och kvalitet inte ska underställas kortsiktiga överväganden. Detta behöver samtidigt sättas i relation till att det är bråttom. Handling, förändring och nytänkande behövs här och nu! Jag är övertygad om att vi inte börjar med ett blankt blad. Mycket är på plats, mycket pågår och mycket visar på att vi har förmåga att ytterligare ta steget till ett land som är en modig förebild inom området arkitektur och hållbar utveckling.

Med arkitektur, form och design skapar vi ett bättre samhälle vi alla vill leva i. Boverkets arbete för detta samhälle kommer du att få ta del av i många fler blogginlägg under våren, så följ med oss på resan – det här är bara början! Du kan också följa min vardag som riksarkitekt på Instagram, http://www.instagram.com/riksarkitekten/ .

 

Helena Bjarnegård

Riksarkitekt

 

 

6

Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *