Arkitektur

Svenska Kraftnäts designstolpe i Åre.

Svenska Kraftnäts designstolpe i Åre.

Nu kan du få mig så lätt

Arkitekturuppdraget möter Svenska Kraftnät. I min roll som uppdragsledare för Boverkets arkitekturuppdrag, med ansvar att samordna statliga myndigheter, har jag på sista tiden farit som en skållad råtta mellan de myndigheter som är särskilt utpekade i politiken.

Fastighetsansvarige Anders Andersson tar emot mig i den ljusa receptionen på Svenska kraftnäts huvudkontor i Sundbyberg. Anders berättar att de tidigare hade svårt att rekrytera unga medarbetare. Efter flytten från Råcksta till det nya huvudkontoret har de vuxit från 350 till 550 medarbetare. Många är civilingenjörer och en majoritet av cheferna är kvinnor. Hyresgästanpassningen tillsammans med Vasakronan var inkluderande och skedde i dialog med medarbetarna. Hälsa var ett tydligt fokus och på kontoret syns grönska, vatten, konstnärlig utsmyckning, träningsmöjligheter och rum för avkoppling. En genomtänkt interiör, god ergonomi och direkt närhet till kollektivtrafik är andra kvaliteter som lockat nya medarbetare och bidragit till att behålla dem i den hårda konkurrensen om kompetens.

Vad händer när eldsjälarna pensioneras?
Förutom exempel på de egna kontoren visar Anders ett par projekt där tekniska anläggningar i Åre och Norrviken blivit lekfulla, konstnärliga inslag i landskapet. Han ser massor av möjligheter till att berika projekten framöver, att skapa mervärden till stad, landsbygd och Sverige som besöksnation. Men snart pensionerar sig Anders och några av de eldsjälar som varit inblandade i de goda projektexempel han visat. Anders berättar att de är alltför beroende av konsulter, saknar arkitekturpolicy och egna processer. Han välkomnar samverkan mellan statliga myndigheter för samtal, samarbeten, för att dela goda exempel och verktyg. Flera av myndigheterna har ju liknande utmaningar med utformningen av arbetsplatser, tekniska anläggningar och annan vardagsarkitektur.

Att få människor och miljöer att växa
I Sverige tävlar vi idag med andra städer i både Europa och resten av världen om att attrahera företag och människor, i form av arbetskraft och besökare. Den nya politiken för arkitektur och gestaltade livsmiljöer är tydlig med att vi ska få människor och miljöer att växa med hållbar, omsorgsfull utformning. En byggnad kan antingen förbättra eller försämra sin omgivning. Vi behöver addera värden och kvaliteter till alla projekt framöver. Byggnader kan producera energi istället för att konsumera. De kan rena luft, ljud och ljus och öka miljövärden. Lika viktigt är social hållbarhet, som handlar om att ta reda på vad som är viktigt för de som bor eller verkar på en plats som ska förändras. Att ta hänsyn till människors önskemål. Fram till inte så länge sedan använde vi begreppet hållbarhet mest som en checklista för att nå bra värden och rätt material. Idag ser vi att hållbarhet är ett av våra viktigaste gestaltningsverktyg, för att skapa framtida och spännande arkitektur.

Seså!?

Läs mer om uppdraget: Samordna statliga myndigheters insatser för ökad arkitektonisk kvalitet i samhällsbyggandet 

Viktoria Buskqvist
Arkitekt SAR/MSA
Uppdragsledare Samordning statliga myndigheter

1

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *