Arkitektur

Att omgestalta hållbarhetsbegreppet

Vissa dagar är extra intressanta och roliga, t ex när rådgivande kommittén knuten till forskningsprojektet Beyond Efficiency ses! Det treåriga projektet – finansierat av Energimyndigheten – är ett samarbete mellan KTH, Konstfack, Chalmers och SLU. Projektets utgångspunkt är att problemformuleringen inom hållbar stadsbyggnad behöver vidgas, inte minst relationen mellan livsstilar och den byggda miljön. Särskilt fokus läggs på gestaltning. Syftet är att med de prototyper, modeller och visualiseringar som tas fram främja diskussionen om vad hållbar stadsutveckling kan och bör vara.

Under några intensiva timmar fick vi ta del av de designexperiment som hittills utförts inom projektet samt reflektera över hur dessa bäst kommuniceras. Diskussionerna var intensiva och rörde frågeställningar som exempelvis vems beteende som anses mest resurseffektivt och varför, hur dagens skalor och gränser för vad som anses vara effektivit kan utmanas samt vilka sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser olika beteende kan få. Att använda arkitektur- och designsforskningens metodik är ett alldeles ypperligt sätt att utmana rådande normer och undersöka hur vi med produkter och miljöer kan forma en mer hållbar framtid. Hållbarhetsarbetet behöver mer av denna vara!

Läs om projektet här https://beyoncy.wordpress.com/ och följ det på Instagram

Bilden visar den rådgivande kommittén in action: Monica von Schmalensee (White), jag, Örjan Wikforss (Arkitekturanalys), Klara Adolfsson (Decoding X) och Björn Svensby (Naturvårdsverket). Mehmet Bulut från Energimyndigheten saknas.

 

3

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *