Arkitektur

Interiör från nationalmuseum

Ny nationalskatt

Varför kollar folk in hus på semesterresan?

Arkitekturuppdraget möter Statens fastighetsverk. Låt oss göra ett litet experiment. Om du blundar och tänker på Paris. Vilka bilder ser du framför dig? Om du tänker på New York. Vad ser du då? Sydney? Stockholm? Jag tror att vi kan vara överens om att arkitekturen i högsta grad bidrar till en stads varumärke och att städer kan lyckas göra ett mer eller mindre bestående intryck.

I den nya politiken Gestaltad livsmiljö beskrivs Sveriges långa tradition av socialt och hållbart präglad arkitektur, som gjort avtryck även i omvärlden. Man bedömer att en målmedveten satsning på arkitektur, form och design har stor betydelse för Sveriges export, tillväxt och position i den internationella konkurrensen. De senaste årens stora svenska händelse inom dessa kreativa näringar är utan tvekan nya Nationalmuseum som öppnade i oktober, efter drygt fem år av ombyggnationer. Byggherre är Statens fastighetsverk. I de ansvariga arkitektkontoren Wingårdhs och Wikerstål Arkitekters planlösning har museets utställningsyta ökat med över 2000 kvadratmeter, genom att tidigare lagerlokaler och arbetsrum flyttats ut. Det har skapat bättre möjligheter för Nationalmuseum att visa sina samlingar. De båda ljusgårdarnas nya glastak och ett stort antal igensatta fönster som öppnats upp, släpper in mer naturligt ljus än tidigare.

Ett gigantiskt samarbetsprojekt
Arbetet har varit ett gigantiskt samarbetsprojekt som involverat hundratals specialister inom olika yrken. Det har gett upphov till en mängd nya idéer, ny arkitektur och innovativa lösningar. En ny nationalskatt som lyckas förena historia med nutid i alla delar. Från byggnadens strukturer och teknik till rummens färgsättning. Nyöppningen har varit rekordartad. Den har uppmärksammats internationellt och många av de hundratusentals besökarna är långväga.

Makt att förändra
Som uppdragsledare för Boverkets arkitekturuppdrag, med ansvar att samordna statliga myndigheter, träffar jag dem som är särskilt utpekade i politiken. De med makt att förändra. I jakten på statlig förebildlighet, eller helt enkelt goda exempel, möter jag Torun Hammar som är chef för projektledningen på Statens fastighetsverk. Torun berättar om den långa processen kring projektet Nationalmuseum. Om nya grupper av besökare, teknik, logistik och vikten av att låta alla ta del av god arkitektur. Och vikten av kompetens och lagarbete. Det behövs bred kompetens och ett gott samarbete för att åstadkomma lyckade projekt. Det är inte bristen på stjärnarkitekter som hotar kompetensförsörjningen framöver. Det saknas snarare duktiga produktions- och projekteringsledare, upphandlare med entreprenadfokus och kalkylatorer. Specialistkompetens, kompetenta byggherrar och kravställare, kunskapsöverföring mellan olika skeden och samarbete är Toruns recept för förebildliga projekt.

Tadaaa!
Just samverkan och kompetenshöjning är grunden i Boverkets arbete med arkitektur och gestaltad livsmiljö. Boverket arbetar nu för fullt med att skapa bättre förutsättningar för offentliga aktörer som planerar och bygger i Sverige att skapa mer kvalitativ och intressant arkitektur.
Tadaaa!

 

Viktoria Buskqvist
Arkitekt SAR/MSA
Uppdragsledare Samordning statliga myndigheter

5

Kommentarer

  1. Det var ett bra sätt att se hur det går att tillsammans lära sig att går igenom urvalet kommer hem från skolan från skolan från jobbet med sina egna fru och barn familjen född i lägenheten uppsala kommun gamla jobba med mig av mina absoluta favoriter från Köpenhamn Danmarksgatan portugisiska ryska spanska tyska Hannover Tyskland sjuk igen förlorad arbetsinkomst över tiden räcker helt klart man vill hjälpa Apple och Samsung jag hoppas verkligen min fickvänner lilla flicka jag skulle måste tänka på när man kan göra ses

Lämna ett svar till Hussein El Khosht Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *