Arkitektur

Utemiljö på vård- och omsorgsboendet Postiljonen i Höllviken.

Utemiljö på vård- och omsorgsboendet Postiljonen i Höllviken.

Insamling av referensprojekt och viktig kunskap i deluppdraget ”Vårdens Miljöer”

Ny forskning visar att när vårdens miljöer kliver ut i naturen händer något med vår hälsa, vi mår bättre och kan bli friska fortare. Ny forskning visar också att när dagsljuset rikligt lockas in i våra vårdmiljöer påverkar det också vår hälsa och vårt tillfrisknande. Hur tar vi vara på dessa kunskaper och vilka goda exempel finns? Dessa frågor tog vi i deluppdraget ”Vårdens miljöer” med på förra veckans studiebesök i Skåne. Foto: Boverket.

Terapiträdgården

Vårt första resmål var Terapiträdgården på SLU i Alnarp. Terapiträdgården har funnits sedan 2002. Det är en undersökande verksamhet där olika patientgrupper använder den yttre miljön och blir behandlade med framgång. Vi fick mycket god inblick i de nya kunskaperna om utemiljöns påverkan på vår hälsa, av Anna Bengtsson som forskar inom området hälsa och natur, och av trädgårdsingenjör Anna Sundberg som också visade runt i trädgården. Vi fick veta att de ”hållande rummen” i trädgården är de mest omtyckta, de omfamnande platserna där man känner sig trygg och samtidigt har utblick. Att ta i anspråk och efter hand använda, påverka, och kanske odla är goda friskhetstecken. De miljöer som sänker stressnivån radikalt är de mest läkande miljöerna, detta betonar forskarna är mycket viktigt när man utformar både inre och yttre vårdmiljöer.

 

När du klickat på en bild, använd tillbaka pil i webbläsaren.

Hälsostaden

Vårt andra resmål var Hälsostaden i Ängelholm, ett närsjukhus med både nybyggda och ombyggda delar. Här har man använt sig av senaste forskning om dagsljus och utemiljö i byggprocesserna. Dagsljuset leds in på många sätt, hörnor och trygga platser tas till vara, och utemiljön spelar stor roll.

Påskpynt i Lund

Vårt tredje resmål var Barn och ungdomssjukhuset i Lund. Här har man sedan byggnaden stod färdig 2001 använt den yttre miljön för behandling, och för lek. Den slingrande stigen som lockar till rörelse, det lilla körsbärsträdet som man kan påskpynta, det blommande taket av fruktträd som man kan få skugga av, och den nya balanslekplatsen är fina exempel på miljöer som både fungerar väl för vård och för lugn och aktivitet i leken.

 

När du klickat på en bild, använd tillbaka pil i webbläsaren.

Under trädkronorna i Höllviken

Vårt sista resmål var Postiljonen, vård- och omsorgsboende i Höllviken. Här har utemiljön spelat stor roll för de boende sedan byggnaden stod färdig 1995. Solljuset lyste genom de blommande takkronorna inne i boendets trädgård, lavendelhäckarna väntade på vårklippningen, rosenspaljéerna var fulla med knoppande stänglar som sträckte sig ända upp till fönstren på andra våningen, och i solstolarna under trädkronorna satt boende och anhöriga och njöt. Dagsljuset lockades in på många sätt i byggnaden, de glasade terrassdörrarna stod öppna på glänt och lockade ut och ledde samtidigt in dagsljuset som gjorde vackra mönster på korridorens stengolv. Vi stannade förundrade och njöt av detta fina exempel på god och läkande vårdmiljö.

 

Utemiljö på äldreboendet Postiljonen

När du klickat på en bild, använd tillbaka pil i webbläsaren.

 

Vi summerar veckan och konstaterar att det finns mycket viktig kunskap som bör komma vårdens miljöer till del så att vi framöver kan bygga och utveckla läkande miljöer för alla.

Sonia Andersson

Uppdragsledare Utveckla vårdens miljöer

Ta del av mer information om uppdraget på Boverkets webbplats.

 

 

 

 

 

 

6

Kommentarer

  1. En viktig fråga för landets vårdmiljöer! Att se den fysiska, rumsliga, utformningen – såväl ute som inne – som ett värde i vården, och inte enbart en kostnad! Rätt utformning kan både minska medicinering & korta vårdtider!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *