Rastplats som integrerar med landskapet

ARKITEKTUR

Piska och morot!?

En byggnad börjar och slutar inte med fyra väggar, ett torg är mycket mer än en öppen yta och gatunätet i en stad styr inte bara hur trafiken löper. Väg- och järnvägsmiljöer är långsiktiga byggnadsverk. De ska vara samhällsnyttiga, funktionella …Läs mer »
Top-Down, Bottom-Up in the Pearl of Africa - Uganda

AKTUELLT

Top-Down, Bottom-Up in the Pearl of Africa – Uganda

Vid Victoriasjöns norra strand ligger Afrikas Pärla – Uganda. Här börjar Nilen och också vår arbetsvecka tillsammans med våra kollegor från Ministry of Land, Housing and Urban Development. Uganda har den högsta urbaniseringstakten i hela Afrika. Med det följer stora …Läs mer »
Ordmoln på viktiga kvalitetsbegrepp för god gestaltad livsmiljö.

ARKITEKTUR

Från frusen musik till het rock ´n roll!

Arkitekturen drabbar oss alla i vår livsmiljö vare sig vi vill eller inte. Många känslor triggas igång inom oss i våra upplevelser, men vad är arkitektonisk kvalitet?   Redan Vitruvius som var arkitekt och ingenjör i antikens Rom beskrev sin …Läs mer »

ARKITEKTUR

En byråkrats vardag i den gestaltade livsmiljöns tecken

Gestaltad livsmiljö är ett begrepp som inte bara omfattar arkitektur, form och design utan också konst, historiska sammanhang och sociala värden. Vi är därför många, med olika bakgrund, som på Boverket jobbar med den nya politiken för gestaltad livsmiljö. Bland …Läs mer »
En gradäng med stort fönster bakom inne på Brogårdaskolan

ARKITEKTUR

Så fantastiska skolor det finns!

Inom ramen för arbetet med vägledning om skolors och förskolors fysiska miljöer arbetar vi med en exempelsamling på tio skolor som vi kan lära av. Hur ser en fysisk skolmiljö ut som stödjer pedagogiken? Som är bra för barnen och …Läs mer »