Arkitektur

En byråkrats vardag i den gestaltade livsmiljöns tecken

Gestaltad livsmiljö är ett begrepp som inte bara omfattar arkitektur, form och design utan också konst, historiska sammanhang och sociala värden. Vi är därför många, med olika bakgrund, som på Boverket jobbar med den nya politiken för gestaltad livsmiljö. Bland oss finns bland annat jurister, arkitekter, bebyggelseantikvarier och kommunikatörer. Våra aktiviteter är lika varierade, så även vem vi samarbetar med.

Denna vecka har för min del bland annat medfört två upplyftande möten i Stockholm. Först en workshop om hur Formas och Statens konstråd gemensamt kan utlysa medel till att stimulera forskning om offentlig konst och dess betydelse i samhället. Workshopen gjordes i en samrådsgrupp knuten till Statens Konstråds regeringsuppdrag om att utveckla kunskapsstöd för de som arbetar eller vill arbeta med konst i våra gemensamma miljöer. Dagen därpå hade jag möjlighet att ge inspel till en rapport om kunskapshöjande åtgärder inom tillsyn och förvaltning av byggnadsanknuten offentlig konst. Materialet har tagits fram av Statens konstråd och Riksantikvarieämbetet och ska kommande månadsskifte lämnas till Kulturdepartementet. Då området är komplext och delvis hanteras med styrmedel som inte anpassats till samhällsutvecklingen de senaste decennierna krävs det att vi tänker om hur vi hanterar denna del av vårt gemensamma kulturarv.

Men även på Boverkets händer det saker! Den 22 maj kl. 14.00 sänder vi ett webbseminarium om arkitektur och gestaltad livsmiljö. Tillsammans med gäster från Uppsala kommun, Trafikverket, Riksantikvarieämbetet, Statens konstråd och ArkDes diskuterar mina kollegor och jag vad den nya politiken innebär, varför arkitektur är viktigt och vilka verktyg det finns för att arbeta med gestaltad livsmiljö.

Så sammanfattningsvis: det händer mycket, det händer olika saker och det är kul att få vara delaktig i det som händer!

 

Se Boverkets webbseminarium om arkitektur och gestaltad livsmiljö här: https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/kalender/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo–med-riksarkitekten-helena-bjarnegard/

Läs mer och Riksantikvarieämbetets och Statens konstråds uppdrag här:

https://statenskonstrad.se/utveckla-konsten/kunskapsnav-offentlig-konst/

https://www.raa.se/aktuellt/aktuella-fragor/regeringsuppdrag/uppdraget-offentlig-konst-som-kulturarv/

Foto: Suzanne Pluntke

1

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *