Arkitektur

Ordmoln på viktiga kvalitetsbegrepp för god gestaltad livsmiljö.

Vilka är de viktigaste kvaliteterna för god gestaltad livsmiljö? Ordmoln från arkitekturgalans publik

Från frusen musik till het rock ´n roll!

Arkitekturen drabbar oss alla i vår livsmiljö vare sig vi vill eller inte. Många känslor triggas igång inom oss i våra upplevelser, men vad är arkitektonisk kvalitet?

 

Redan Vitruvius som var arkitekt och ingenjör i antikens Rom beskrev sin syn på arkitektur och byggnadskonst i ”Tio böcker om arkitektur” för mer än 2000 år sedan. Vitruvius argumenterar också för att arkitekten måste vara mycket mer än bara byggnadskonstruktör. Enligt honom så behöver arkitekten vara lite av en allkonstnär och ha kunskap om geografi, geologi, geometri, anatomi och till och med musik. Arkitektur har också beskrivits som ”frusen musik”. Vi arkitekter tycks ha svårt att hitta ett språk som beskriver arkitektur på ett begripligt sätt. Då är det lätt att söka sig mot den enkla vägen där allt är vitt eller svart – fint eller fult. Själva ordet arkitektur har dessutom lånats av andra. IT-arkitekten är väldigt tydlig i sin övertygelse om vad arkitekturen ska bidra med.

 

Boverket och riksarkitekt Helena Bjarnegård ställde en fråga till deltagarna på Arkitekturgalan i år om vilka de fem viktigaste kvalitetskriterierna är för en god gestaltad livsmiljö?

 

Följande begrepp och ord blev högst rankade i ordmolnet som växte fram från scenen;
Hållbarhet – inkluderande – trygghet – långsiktighet och skönhet. En grov analys visade att de ord som den samlade arkitektkåren använde i princip kan sorteras in under Vitruvius indelning av arkitekturens kärna. Det vill säga balansen mellan Skönhet (Venustas), Hållbarhet (Firmitas) och Funktion (Utilitas). Man kan också konstatera att vi är barn av vår tid och formade av värderingar och inte minst språkbruk från utbildning och yrkesliv. Ett tydligt exempel på det är ordet SKALA som var flitigt återkommande i ordsammanställningen från Arkitekturgalan. Ordet kan tolkas och upplevas på olika sätt. Det kan gälla allt från proportioner, relationer, storleksförhållanden till detaljeringsgrad.

 

Människors olika och unika upplevelser av arkitektur kräver ett mer nyanserat och omfångsrikt språk som beskriver de värden vi upplever i vår gestaltade livsmiljö. Här måste vi alla hjälpas åt med olika berättelser som ger arkitekturen liv. Det är dags att vi tinar upp den frusna musiken och låter alla toner blomma ut i en het rock ´n roll där vi alla är medmusikanter och medskapare.

 

Patrik Faming

Uppdragsledare Följa utvecklingen inom arkitekturområdet och ge stöd till ArkDes

Läs mer om uppdraget på Boverkets webbplats.

 

3

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *