Aktuellt

Top-Down, Bottom-Up in the Pearl of Africa – Uganda

Vid Victoriasjöns norra strand ligger Afrikas Pärla – Uganda. Här börjar Nilen och också vår arbetsvecka tillsammans med våra kollegor från Ministry of Land, Housing and Urban Development.

Uganda har den högsta urbaniseringstakten i hela Afrika. Med det följer stora utmaningar i lovande, men ändå fortfarande fattiga landet. Slumområdena är många och i de flesta saknas det mesta av infrastruktur som riktiga vägar, vatten och avlopp. Områdena är också mycket sårbara för de klimatförändringar som redan är påtagliga i landet. Uganda har normalt två regnperioder per år, men den senast tiden vet man inte om man har en eller nio. Det går inte längre att förutspå vädret, vilket får stora konsekvenser för såväl jordbruket som vattentillgången i städerna.

 Boverkets Bo Söderberg med Olive Nakabugo från ministeriet och planerarna i Mbarara. 

Från ministerium till lokala utvecklingsforum

Syftet med vår vecka i Uganda var att tillsammans med våra kollegor Martha, Olive och Stephen från Ministry of Land, Housing and Urban Development, dels besöka deras projektområden, dels träffa andra som är tänkta att medverka i projektet. Vi besökte först Mbarara som är Ugandas nästa största stad med ungefär 250 000 invånare. Där träffade vi kommunen med borgmästaren i spetsen och också representanter från MDF (Municipal Development Forum).

Påtagliga klimatförändringar kräver handling i Mbarara

Det projekt som ska genomföras där handlar om att skapa större medvetenhet om klimatförändringarna och de utmaningar som följer av detta och att ta tillvara på de kunskaper som lokalbefolkningen har. Ett stort problem är tillgången till vatten, en utmaning som förvärrats med förändringarna i klimatet. Vattenmängden i floden Rwizi, som är stadens främsta vattenresurs, har de senaste åren minskat oroväckande snabbt och vi diskuterade hur man ska öka medvetenheten om att spara på det som finns och att inte heller förorena vattnet.

 Boverkets Sofie Adolfsson Jörby med Robert Kakyebezi, borgmästaren i Mbarara.

Därefter åkte vi tillbaka de drygt 30 milen till Kampala. Där träffade vi ordföranden för UIPP, Ugandas organisation för planerare, och diskuterade samarbete för att vidareutbilda planerare i klimatfrågor. Vi träffade också en ambassadtjänsteman på svenska ambassaden för att berätta för honom om projekten, få lite mer information om Uganda och diskutera olika möjligheter till att finansiera projektens genomförande.

Ökad grön infrastruktur i Makindye Ssabagabo

De två sista dagarna var vi i en förortskommun till Kampala, Makindye Ssabagabo. Kommunen har ungefär 300 000 invånare och har ett stort slumområde som till stor del ligger i ett våtmarksområde vid Lake Victoria. Kommunen är mycket tätbefolkad med 5 000 invånare per km2. Utmaningarna är många, bostadsområdena svämmas regelbundet över och infrastrukturen är mycket dåligt utbyggd. Utöver el saknas det mesta. Vi träffade kommunchefen och hans technical team. Ett gäng med mycket kunniga medarbetare som har klara idéer om vad de behöver göra, men dåligt med resurser. Här kommer fokus vara på hur man ska kunna öka den gröna infrastrukturen och sedan också behålla och förvalta grönskan.

Technical team och Swedish Team i Makindye Ssabagabo

Efter en tuff med ytterst givande vecka steg vi så på flyget för den dygnslånga resan hem. Till hösten reser vi tillbaka igen!

//Sofie Adolfsson Jörby, Therese Byheden, Bo Söderberg och Ulrika Åkerlund

1

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *