Arkitektur

Rastplats som integrerar med landskapet

Rastplats Tanumshede, Vinnare av Trafikverkets Arkitekturpris 2017, Foto: Bert Leandersson

Piska och morot!?

En byggnad börjar och slutar inte med fyra väggar, ett torg är mycket mer än en öppen yta och gatunätet i en stad styr inte bara hur trafiken löper. Väg- och järnvägsmiljöer är långsiktiga byggnadsverk. De ska vara samhällsnyttiga, funktionella och slitstarka. Men de kan också vara något mer.

 

I min roll som uppdragsledare för Boverkets arkitekturuppdrag, med ansvar att samordna statliga myndigheter, samtalar jag med de myndigheter som är särskilt utvalda i politiken. En av dessa giganter är Trafikverket, som i allra högsta grad påverkar våra gemensamma rum.

 

Förre chefsarkitekten Johnny Hedman är engagerad. Han berättar att arkitekturen hittills har marginaliserats, men att Trafikverkets arbete med utformning och gestaltning har utvecklats de senaste åren. Det finns ett nytt ramavtal för arkitekttjänster. Projekten bedöms och betygsätts. Årets arkitekturpris utses. Sen 2015 finns också ett eget handlingsprogram för arkitektur, en policy som väger tungt. Det har genomförts projekt med bättre kvalitet, men mycket återstår att ta tag i. Nu måste det bli verkstad!

 

Johnny vill höja lägsta nivån på vardagsarkitekturen. Alla anläggningar ska ha en genomarbetad utformning som samspelar med landskapet och människorna. För det krävs en kompetenshöjning och fler arkitekter. Han hoppas också på tydliga direktiv från politiken, med regleringsbrev som synliggör frågorna hos Trafikverket. Visioner, krav och kraft uppifrån krävs om det verkligen ska hända något. Han drar paralleller till Nollvisionen.

 

Johnny hoppas också att vi gemensamt ska synliggöra Trafikverkets projekt. Lyfta goda och dåliga exempel. Det behövs både krav och beröm.

Både piska och morot.

 

Viktoria Buskqvist
Arkitekt SAR/MSA
Uppdragsledare Samordning statliga myndigheter

 

 

 

1

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *