Bild på personer möter i morgonrusning

ARKITEKTUR

Människan i centrum hjälper oss förstå begreppet kvalitet

Kvalitet eller långsiktiga värden i gestaltad livsmiljö bygger på andra faktorer än kortsiktiga ekonomiska värden i affären för leverantören eller beställaren. Det långsiktiga värdet i gestaltad livsmiljö framträder bland annat i brukarens upplevelse av värde. Hur användbar är byggnaden för …Läs mer »
ESPON-konferens med inriktning funktionella regioner

INTERNATIONELLT

ESPON-konferens med inriktning funktionella regioner

Jag har varit på ESPON-vecka i Iasi, Rumänien, vilket innebär två dagars överläggningar med övriga medlemar i övervakningskommittén för detta europeiska forskningsprogram för territoriell utveckling. Mötet i övervakningskommittén följs av två dagars konferens där forskningsprojekten får chans att dela med …Läs mer »
Foto över Uppsala resecentrum.

ARKITEKTUR

Gestaltad livsmiljö i det regionala perspektivet

Den nya politiken för gestaltad livsmiljö fokuserar på hur arkitektur, form och design formar och påverkar samhället och människornas vardag, hälsa och livskvalitet. Medvetenheten om arkitekturens betydelse måste öka hos fler aktörer och genomsyra hela samhällsbyggandet nationellt, regionalt och kommunalt. …Läs mer »