Arkitektur

Bild på personer möter i morgonrusning

Morgonrusning i Uppsala. Foto: Rasmus Renglin

Människan i centrum hjälper oss förstå begreppet kvalitet

Kvalitet eller långsiktiga värden i gestaltad livsmiljö bygger på andra faktorer än kortsiktiga ekonomiska värden i affären för leverantören eller beställaren.

Det långsiktiga värdet i gestaltad livsmiljö framträder bland annat i brukarens upplevelse av värde. Hur användbar är byggnaden för mig när organisationen eller personen som lät uppföra den inte längre finns? Trivs jag i den här miljön? Är den här miljön möjlig att förstå och ta till sig? Detta är exempel på frågor kopplade till långsiktiga värden. Kontinuitet från behov via design till bygge är centralt för att nå dessa värden.

 

Kvalitet skapas av människor, inte avtal

Idag är det inte ovanligt att beställare byter ut arkitekter och andra leverantörer flera gånger under ett projekts genomförande, det är egentligen ett underkännande av beställarens egen utvärdering av leverantörens förmåga. Beställaren kunde inte bedöma vilken kompetens personen satt inne med eller vad kostnaden skulle bli för den affär de gick in i och därför byts leverantören ut. Sådana utbyten leder ofelbart till stora kunskapsförluster eftersom kvalitet inte skapas av system och certifieringar utan av engagerade och kunniga människor.

Vad behöver vi?

För att anlita leverantörer lämpade för uppdraget krävs djup kompetens hos beställaren och ett gediget förarbete där behovsanalysen är central och där långsiktiga frågor tillåts ta plats. Här är ett samspel med brukare i vid mening betydelsefullt, en klok beställare hämtar in synpunkter och behov från olika intressegrupper som kommer att påverkas av projektet. Argumenten för att se till helheten är att den miljö du är med och skapar ger människor bättre förutsättningar att trivas och att den blir robust och hållbar med hänsyn till material och användningsområden.

 

Rasmus Renglin

Arkitekt

Uppdragsledare för deluppdraget Främja kvalitet i offentliga inköp och upphandling

Du kan läsa om uppdraget på Boverkets webbsida.

 

 

3

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *