Boende

Vad krävs för att öka produktionen av bostäder som folk har råd med?

”Hur ska bostadskrisen lösas? Vad krävs för att öka produktionen av bostäder som folk har råd med?” Under denna ambitiösa rubrik fick bostadsminister Per Bolund, Adam Cocozza, vd för Botrygg, Hyresgästernas ordförande Marie Linder och Johan Castwall, exploateringsdirektör för Stockholms stad under 45 minuter föra fram sina synpunkter och förslag i Almedalen.

Adam Cocozza konstaterade att det har byggts för många dyra bostadsrätter och bl.a. bostadsministern höll med om att det måste byggas mer och för dem som har lägre inkomster. Cocozza saknade en analys av hur bostadsmarknaden ser ut och vilken betalningsförmåga hushållen har – Boverkets analys ger bara en siffra och säger inget om vilka slags bostäder som behövs. Marie Linder konstaterade att vi aldrig skulle acceptera att våra barn inte fick plats i skolan och att det inte heller borde godtas att de inte får en bostad. Bostadsminstern påpekade att rätten till en god bostad ingår i de globala hållbarhetsmålen. Han såg förutsättningar nu för nya aktörer att kliva fram, dels allmännyttan, dels nya finansiärer, t.ex. pensionsfonderna, med sina långsiktiga avkastningskrav.

Vid den avslutande rundan om vad man tänkte göra själv och vad man hoppades från andra menade Per Bolund att det fanns flera verktyg i januariavtalet och lyfte fram mer träffsäkra investeringsstöd och statliga infrastruktursatsningar med motkrav på kommunerna om hundratusentals bostäder. Adam Cocozza tyckte att det viktigaste för honom var att fortsätta hålla nere produktionskostnaderna och att samverka med kommunerna och så ville han ha moms på hyresboende, vilket skulle kunna sänka byggkostnaderna med 20 procent. Marie Linder tänkte kämpa för en skattereform och ta sig ut i landet för att kunna ge en bild av bostadssverige som inte bara utgår från Stockholm. Johan Castwall skulle hålla en hög takt i bostadsbyggandet i Stockholm och som andra viktiga frågor framhöll han regelfrågor, ungas betalningsförmåga och utbyggnaden av kollektivtrafiken.

Bostadsministern avslutade med att lova tuffare tag gentemot kommunerna att leva upp till sitt ansvar för bostadsförsörjningen.

/ Ulrika Hägred, expert, Boverket

Taggar:
1

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *