Arkitektur

Location, location, location!

Årets Almedalsvecka bjöd på strålande sol, hällande regn och av blåst inställda färjor. Men också möten, kunskapsutbyte och skratt.

Jämfört med tidigare år har några saker kommit ännu mer i fokus. Först och främst konstens och kulturens betydelse för samhällsutvecklingen, som inte bara lyftes allt oftare utan också i nya sammanhang. Behovet av att kunna beräkna det ekonomiska värdet av kvalitativa aspekter i samhällsbyggandet återkom i många samtal, så även nödvändigheten att kunna följa upp och utvärdera dessa parametrar. Många aktörer berättade hur de rent konkret arbetar med att koppla sociala villkor till markanvisningar eller låter översiktsplanen utgå från en stark social bas.

Foto: Suzanne Pluntke

Nytt för i år var problematiseringen. Att det inte bara saknas humanistisk kompetens i samhällsplaneringen utan att bristen även speglar samhällets kunskapshierarki. Att arkitektur inte enbart är en fråga för arkitekter. Att samverkan är en svår och utmananade process som sätter ljuset på rådande maktförhållanden. Flera lyfte också stadsbyggandets begräsningar att lösa samtliga samhällsutmaningar samt efterlyste en bildningens renässans.

Med det som gladde mig allra mest var den ofta förekommande hyllningen till det platsbundna. Många var de som underströk vikten av att verkligen ta fatt i en plats innehåll och utgå från detta när en förändring planeras och genomförs.

Med snart torkade skor cyklar jag nu av båten, på väg mot nya spännande platser – var och en unik på sitt egna sätt. Glad sommar!

Taggar:
3

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *