Aktuellt

Digitalisering under Almedalsveckan

Seminarium och paneldiskussioner med rubriker om smartare städer och mer hållbara städer duggade tätt i årets program till Almedalsveckan. De var inte sällan kopplade till digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen.

Det fanns gott om evenemang om digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen i årets program till Almedalsveckan. Som utsänd för att bevaka frågan för Boverkets räkning krävdes det flertalet gånger prioriteringar av vilket seminarium eller paneldiskussion jag skulle lyssna på eftersom de ofta krockade i schemat.

Under de evenemang jag lyssnade på identifierade jag tre återkommande teman:

  1. digital medborgardialog,
  2. artificiell intelligens, och
  3. infrastrukturen kring informationen.

När det gäller medborgardialog reflekterades det över att en digital dialog skapar nya möjligheter, till exempel vad gäller tillgänglighet och hur kommuner kan nå ut till nya grupper i samhället som normalt inte tar sig till samrådsmöten eller liknande möten. Det lyftes också att möjligheten att påverka kan se ut på andra sätt, till exempel genom att barn digitalt kan utforma den lekplats de vill ha. Kommunen kan då utifrån barnens förslag utforma en roligare lekplats. Självklart lyftes även frågan kring grupper som inte är lika digitala och att det behövs en struktur för att ta hand om deras synpunkter.

Artificiell intelligens (AI) verkar, för en novis på ämnet, vara ett stort och ganska spretigt ämne och kunna användas till hur mycket som helst. Ett stort användningsområde som nämndes är insamlande och analys av information som underlag till planering. Med AI kan framtiden förutses på ett annat sätt än idag vilket skapar förutsättningar för bättre planering och mer välgrundade beslut.

En stor fråga var också hur den offentliga infrastrukturen kring all den information och data som finns ska se ut. Även hur det offentliga säkerställer att de faktiskt äger sin egen data och har full rådighet över den diskuterades. Eftersom en grundinställning verkar vara att öppna data så långt som möjligt är bra och det är när datan är tillgänglig verklig nytta av den kan uppnås, måste det finnas ett sätt att säkerställa den personliga integriteten i den offentliga infrastrukturen.

Avslutningsvis vill jag också lyfta att ett underliggande budskap under Almedalsveckan har varit att eftersom digitaliseringen medför så stora möjligheter bör samhället se till att digitaliseringen bidrar till ett smartare och mer hållbart samhälle.

/ Beatrice Buskas, jurist, Boverket

4

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *