Utemiljö framför skolbyggnader.

ARKITEKTUR

Så spännande skolor det finns!

Inom ramen för arbetet med vägledning om skolors och förskolors fysiska miljöer arbetar vi med en exempelsamling på 10 skolor som vi kan lära av. Förra bloggen handlade om hur en fysisk miljö kan se ut som stödjer pedagogiken. Dagens …Läs mer »