Personer som går i stadsmiljö.

ARKITEKTUR

Hantera arkitektur- och gestaltningsfrågor på länsstyrelserna

Boverket har i uppdrag att stödja länsstyrelserna i deras arbete med att främja satsningar inom arkitektur och gestaltad livsmiljö. I uppdraget ingår att regelbundet samla länsstyrelserna för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Boverket har genomfört ett par workshops med länsstyrelserna där vi …Läs mer »
Scen med två personer på Samverkanforumsdagen

ARKITEKTUR

Psst…Här finns schyssta exempel!

Vi var många. Vi var stolta. Vi vill göra skillnad. Vi representerar staten med en byggnadsarea på drygt 7 miljoner kvadratmeter, 1500 mil kraftledningar och 7 miljoner hektar mark. Hela 15% av Sveriges yta. Enligt färska politiska mål ska vi …Läs mer »
Vägg av tegelstenar

ARKITEKTUR

Statens stoltheter

En klubb för inbördes beundran? Nä, verkligen inte! Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare är ett samarbetsprojekt som bildades 2001. Syftet är att genom samverkan driva utveckling och effektivisering. Femton  procent av Sveriges yta I min roll som uppdragsledare för …Läs mer »
Bjarke Ingels Blox Talk på DAC i Köpenhamn under temat ”Giving form to the future”. Foto: Patrik Faming

ARKITEKTUR

Yes is more för Mr Big

Känner mig hänförd, upprymd och övertygad om arkitekturens förmåga till förändring efter att ha lyssnat på Bjarke Ingels – Mr BIG, arkitekternas superstjärna och svar på Elon Musk – Blox Talk på DAC i Köpenhamn under temat ”Giving form to …Läs mer »
Bostadsförsörjning – en gemensam europeisk utmaning

AKTUELLT

Bostadsförsörjning – en gemensam europeisk utmaning

En gång om året träffas bostadsforskare från företrädesvis Europa för att utbyta forskningsresultat och diskutera övergripande trender inom bostadsfältet. Det görs inom ramen för nätverket ENHR – European Network for Housing Research. Årets konferens hölls i Aten och hade temat …Läs mer »