Arkitektur

Vägg av tegelstenar

Årets Samverkansdag den 10 september har temat ”Statens stoltheter 2019”, som bjuder på en kavalkad av myndigheternas bästa projekt, goda exempel och styrkor som attraktiva arbetsgivare och fastighetsaktörer. Foto: Linda Kummel

Statens stoltheter

En klubb för inbördes beundran? Nä, verkligen inte! Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare är ett samarbetsprojekt som bildades 2001. Syftet är att genom samverkan driva utveckling och effektivisering.

Femton  procent av Sveriges yta

I min roll som uppdragsledare för Boverkets arkitekturuppdrag stöttar och samordnar jag de myndigheter som är särskilt utvalda i politiken. Tillsammans representerar Samverkansforums medlemmar en byggnadsarea på drygt 7 miljoner kvadratmeter, 1500 mil kraftledningar och 7 miljoner hektar mark. Hela 15% av Sveriges yta. Mäktiga medlemmar som kan göra skillnad.

Gestaltad livsmiljö, den nya politiken för arkitektur, form och design, är tydlig med att arkitekturen är ett kraftfullt verktyg för att både lösa samhällsutmaningar och att lyfta fram Sverige på den internationella arenan. Kortsiktiga ekonomiska värden ska inte gå före långsiktig hållbarhet och det offentliga ska visa vägen. Statliga myndigheter ska visa på kraft och innovation. Vi ska vara föredömen så att resten av samhället kan följa efter.

Myndigheternas bästa exempel

Årets Samverkansdag (en) den 10 september har temat ”Statens stoltheter 2019”. Vi samlas på ArkDes i Stockholm för att presentera myndigheternas bästa exempel på projekt, processer och upphandlingar. Det vill säga goda exempel och statens stoltheter.

Staten som fastighetsförvaltare har en unik samlad kompetens och ett stort och spännande bestånd. Vi vill att dagen ska öka kännedomen om all den kunskap som finns inom våra organisationer. Vi bjuder på en kavalkad av våra bästa projekt, goda exempel och styrkor som attraktiva arbetsgivare och fastighetsaktörer. Vi sammanfattar året och gör en spännande statlig framtidsspaning.

När blir arkitekturen sensuell?

Vad är kvalitet? Måste det vara dyrt? Finns det en universalformel? När blir arkitekturen sensuell? På ett inspirerande sätt hoppas vi synliggöra statlig förebildlighet genom att lyfta fram goda exempel från nätverkets medlemmar och inspirera fler till att vilja höja kvaliteten ännu mer i offentligt byggande och förvaltande.

 

Vi vill skapa stolthet och engagemang över att arbeta statligt!
Join the club!

Viktoria Buskqvist

Arkitekt SAR/MSA
Uppdragsledare
Styrgruppen för Gestaltad livsmiljö

 

Ta del av programmet för Samverkansforums årliga Samverkansdag som i år har temat ”Statens Stoltheter” och äger rum på ArkDes 10 september!

3

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *