Arkitektur

Bjarke Ingels Blox Talk på DAC i Köpenhamn under temat ”Giving form to the future”. Foto: Patrik Faming

Bjarke Ingels Blox Talk på DAC i Köpenhamn under temat ”Giving form to the future”. Foto: Patrik Faming

Yes is more för Mr Big

Känner mig hänförd, upprymd och övertygad om arkitekturens förmåga till förändring efter att ha lyssnat på Bjarke Ingels – Mr BIG, arkitekternas superstjärna och svar på Elon Musk – Blox Talk på DAC i Köpenhamn under temat ”Giving form to the future”.

 

Bjarke som är skaparen bakom det danska arkitektkontoret BIG (Bjarke Ingels Group) har aldrig varit rädd för att sticka ut så länge han är trogen sin arkitektoniska vision. Namnet på deras första utställning på Danmarks Arkitektur centrum (DAC) säger det mesta ”Yes is more”. De planetära gränserna och de globala målen Agenda 2030 utgör ramverket i Bjarkes skapandeprocess liksom Byggnaders och platsers möjligheter till multifunktionell användning. En sopförbränningsanläggning är också skidbacke och en bro blir konsthall.

 

”Dry Line” – en ordlek och pendang till det berömda parkstråket i New York ”High Line” är ett nytt spännande parkstråk vid Hudsonfloden som även fungerar som klimatanpassning och skydd mot stigande vattennivåer. Bjarke och BIG har också utvecklat ett bostadskoncept med små flytande urbana enheter om ca 300 personer som lösning mot ett förändrat klimat och stigande havsnivåer. Enheterna kan fogas samman till större flytande städer. Dessa flytande städer är klimatneutrala och självförsörjande på allt från energi till matproduktion. Bland annat finns plats för odling av grödor och fisk i vattnet under husen. Den första prototypen ska byggas i Asien senare i år.

 

Låt dig inspireras vidare av Bjarkes visionära arkitektur – visionärt – lekfullt – inkluderande och hållbart. Då är arkitektur som bäst!

Här kan du ta del av Bjarke Ingels Ted Talk 2019 ”Floating cities, the LEGO House and other architectural forms of the future”.

 

Patrik Faming
Ordf. Nordiska ministerrådets arbetsgrupp för Hållbara städer
inom samarbetsprogrammet Miljö och klimat
Uppdragsledare arkitektur
Planeringsarkitekt FPR/MSA

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *