Arkitektur

Personer som går i stadsmiljö.

Den fysiska planeringen är verktyget och ingången till den formella diskussionen om gestaltad livsmiljö mellan kommun och länsstyrelse. Vi arbetar för att stödja länsstyrelserna i en sådan dialog. Fotograf: Werner Nystrand

Hantera arkitektur- och gestaltningsfrågor på länsstyrelserna

Boverket har i uppdrag att stödja länsstyrelserna i deras arbete med att främja satsningar inom arkitektur och gestaltad livsmiljö. I uppdraget ingår att regelbundet samla länsstyrelserna för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

Boverket har genomfört ett par workshops med länsstyrelserna där vi bland annat har diskuterat vilka problem och brister länsstyrelserna upplever i sitt arbete med frågor om arkitektur och gestaltad livsmiljö. Utifrån detta har Boverket bjudit in plan- och kulturmiljöfunktionerna på länsstyrelserna till ett ”träningsläger” om gestaltad livsmiljö.

Träningslägret utgörs av två inspirations- och studiedagar och kommer hållas den 13-14 november 2019 på konferensgården Happy Tammsvik i Upplands Bro kommun.

Syftet är att deltagarna ska få ökad kunskap om arkitektur och gestaltad livsmiljö och om hur länsstyrelserna kan arbeta med dessa frågor. Vår moderator under dessa dagar är arkitekt Emma Jonsteg från Utopia Arkitekter. Dagarna kommer innehålla både inspirerande föreläsningar, diskussioner och workshops. Vi kommer också göra en utflykt i Upplands Bro kommun för att titta på nya projekt och för att analysera befintliga miljöers karaktärer.

Inspirationsföreläsare är Emma Jonsteg och Kieran Long, överintendent på ArkDes. Diskussionsämnen kommer bland annat vara hur arkitekturen kan vara ett verktyg för att sätta människan i centrum och form, färg och materialverkan.

/ Anette Johansson

Uppdragledare, Stödja länsarkitekterna

5

Kommentarer

  1. Intressant att läsa om sk satsning. Och det är bra att försöka hitta relevanta stöd åt länsarkitekter. Det blir ju lätt så att länsstyrelsen knappt diskuterar gestaltning överhuvud taget. Vid överklagande av bygglov är det främst sifferexercis i relation till gällande detaljplan. När det kanske inte alls rör sig om byggnadshöjd eller avstånd till gräns, när någon klagar på ett bygglov. Utan snarare att det blivit fult. Hur klagar man på det? När inte kommunen klarar diskussionen.

    Jag har ett exempel från Brovägen i Nyhamnsläge, Höganäs kommun. För 4:e gången ger byggnadsnämnden bygglov till en redan uppförd, ful byggnad, som dessutom passar dåligt i riksintressant kulturmiljö. Om jag förstått hanteringen rätt, överklagades redan det första bygglovet. Och länsstyrelsen lutar sig på siffror. Istället för att konstatera något om byggnads utformning, helhet i riksintresse kulturmiljö erc, som ju arkitektur och gestaltad livsmiljö måste handla om.

    Skulle varit spännande att höra, om ni tror att länsstyrelsen skulle ha kunnat lyfta det beskrivna ärendet till acceptabel nivå…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *