Arkitektur

Publik som sitter och tittar på talare i Svängsta medborgarhus under Arkitekturvecka i Karlshamn.

Guidning av Svängsta medborgarhus under Arkitekturveckan i Karlshamn. Foto: Emina Kovacic

Det går om man vill!

Arkitektur och gestaltad livsmiljö spänner över flera kommunala politikområden och kan sägas utgöra ett av fundamenten i samhället och för den enskilda människan. Arkitektur och gestaltad livsmiljö behöver därför hanteras i alla delar av den kommunala organisationen och de förtroendevalda har en avgörande roll i detta arbete!

Vi vet alla att landets kommuner har mycket olika förutsättningar, inte minst vad gäller arbete med arkitektur. Många kommuner är små till medelstora med inte sällan ett begränsat byggande, det händer inte särskilt mycket i den byggda miljön. På samma gång är förtroendevalda oftast lekmän i frågor om arkitektur vilket gör det till en utmaning att få in arkitektur och gestaltad livsmiljö i den lokala politiken.

Två goda exempel

En nyckel till arbetet med en aktiv arkitekturpolitik är de kommunala förvaltningarna. Vilken kunskap och kompetens som finns där, hur de arbetar internt och utåtriktat kring arkitektur och framförallt hur de för dialog med de förtroendevalda har en avgörande betydelse för om och hur arkitektur och gestaltad livsmiljö lyfts i det politiska samtalet. Som anställd på en förvaltning i en liten kommun kan det tyckas vara lite av ett Sisyfos-arbete men… Det går om man vill! Här har vi två goda exempel från två inte jättestora kommuner:

Härliga Borlänge som fick en känga av Arkitekturupproret som fulast i Sverige anordnade då bland annat ett Arkitekturkollo för sommarlovslediga barn. Ett fantastiskt initiativ där barnen gavs möjlighet att prata om och fundera över sin vardagsmiljö och självklart fick barnen hålla tal inför kommunens förtroendevalda! Kollot innehöll också flera pedagogiska inslag. För visst är det märkligt att vår skola undervisar om alla möjliga livsmiljöer men inte särskilt mycket om vår egen! Kolla in deras egen film här!

Arkitekturveckan i Karlshamn! En hel vecka med dagliga och kostnadsfria events som på olika sätt berörde kommuninvånarnas livsmiljö med allt från föreläsningar, stadsvandringar och rådgivning till öppna hus och visningar av stadsodlingar. Veckan genomfördes med små medel tack vare allas engagemang; företag, organisationer, fastighetsägare, enskilda och kommunen inklusive förtroendevalda – alla hjälptes åt! Resultatet blev ett opretentiöst och inkluderande sätt att väcka intresse och debatt, att sprida kunskap och inte minst visa på att arkitektur har stor betydelse för oss alla!

 

Adam Laurin, Arkitekt

 

 

 

 

 

2

Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *