Arkitektur

Al Gore talar på konferens

Foto: Patrik Faming

C40 – världens städer tar täten för att rädda planeten

C40 är ett globalt samarbete där borgmästare från världens största städer samarbetar för att öka ambitionen om klimatåtgärder för att uppfylla Parisavtalets mål.  Städerna och dess ledare är drivkraften i stadsutvecklingen när det politiska läget nationellt och internationellt är ytterst ovisst och ohållbart!

Fyrtio av världens storstäder på toppmötet

Jag fick äran att vara med på toppmötet C40 World Mayors Summit, som ägde rum i Köpenhamn 9-12 oktober 2019 i min roll som ordförande i arbetsgruppen för hållbara städer inom nordiska ministerrådets samarbetsprogram för miljö och klimat. På konferensen, där 2500 delegater var på plats från världens alla hörn visades exempel på hur städer redan levererar sina starka åtaganden och påskyndar den utveckling som krävs för en hållbar, hälsosammare, och inkluderande framtid i våra städer. Men det är inte städerna i sig som samverkar utan människorna som bor och verkar i städerna.

Ursinnig Al Gore

En av talarna var ingen mindre än Al Gore, miljöaktivist, nobelpristagare och tidigare vicepresident till Bill Clinton. En susning går genom publiken när Al intar scenen med en självklar pondus. Han är ursinnig – vältalig och engagerad. Al pekar på vår ohållbara livsstil och bristen på politisk handlingskraft som en stor fara i världen just nu.  Vi måste ta till alla krafter vi har och lägga politiska värderingar åt sidan för att rädda världen. Han lyfter Greta Thunbergs betydelse som ledargestalt för ”the youth force” och som symbol i tron på förändring och aktion på riktigt. FN’s generalsekreterare Antonio Guterres lyfte betydelsen av en hållbar stadsplanering där vi värnar våra ekosystem och motverkar utglesning. Stadsplaneringen har aldrig varit viktigare i historien enligt honom.

Ett träd i timmen

Borgmästaren i Rom berättar stolt att staden kommer att förbjuda dieselbilar i innerstaden under nästa år samtidigt som fler grönområden och parker kommer att anläggas. I Tel Aviv är förhöjda temperaturer ett alltmer växande problem därför planterar staden ett träd i timmen. I Lissabon finns ett ambitiöst ekonomiskt program för att få till mer grönområden i stadens centrala delar. Programmet omfattar även billiga bostäder. Borgmästaren påpekade stadens och kommunens roll och ansvar. ”Om inte staden kan bygga billiga bostäder vem ska då kunna”. På tal om allmännyttans roll – gör om gör rätt eller lägg ner!

Mette Frederiksen och H C Andersen

Danmarks statsminister Mette Frederiksen beskrev Köpenhamns ambition att bli världens första koldioxidneutrala stad och det redan år 2025. Staden satsar offensivt på hållbar stadsutveckling och hållbar mobilitet. Redan idag cyklar 60 % av Köpenhamnarna till och från jobbet. Danmark kommer även att göra kraftiga satsningar på ”grön” forskning kopplat till stadsutveckling. Mette Frederiksen avslutade sitt tal med att citera nationalskalden H C Andersen ” We need the sun, the air and a flower”.

Ödmjuk handlingskraft

Min reflektion från tre intressanta dagar på C40 är att vi ska vara väldigt ödmjuka i Sverige kring vår kunskap och handlingskraft kring Hållbar stadsutveckling och klimatarbete. Vi har väldigt mycket att lära av utländska kollegor. Det känns även som det nordiska samarbetet är viktigare än någonsin nu när EU-samarbetet knakar i fogarna.

 

Patrik Faming, Ordf. Nordiska ministerrådets arbetsgrupp för Hållbara städer inom samarbetsprogrammet Miljö och klimat
Uppdragsledare arkitektur, Boverket

 

 

 

 

4

Kommentarer

  1. Intressant rapport om betydelsen av lärande och om de nordiska ländernas gemensamma intresse i dessa frågor!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *