Arkitektur

© Bäckström Barbro/BUS 2009. Utan titel, Skulptur, Rostfritt, metall. För Landstatshuset i Malmö,. Foto: Sten Vilson

Använd våra gemensamma resurser hållbart!

Sakta med säker dyker de upp: konkreta spår av vår samverkan kring arkitektur och gestaltad livsmiljö. Denna gång i form av rapporten ”Byggnadsanknuten offentlig konst”. Ett samarbete mellan Statens Konstråd och Riksantikvarieämbetet med stöd av Boverket, Akademiska Hus, Moderna museet, akademi, länsstyrelse och kommuner.

 

En viktig del av kulturarvet

Den byggnadsanknutna offentliga konsten är en viktig del av vårt moderna kulturarv eftersom den var central i gestaltandet av välfärdssamhällets offentliga miljöer. Startskottet gick 1937 då staten fattade beslut om den så kallade enprocentregeln, det vill säga att en procent av kostnaderna vid byggande i statlig regi fördelas till offentlig konstnärlig gestaltning. Idag finns det runt 1 600 byggnadsanknutna offentliga verk som är statligt beställda och finansierade. Plus flera tusen verk beställda av landets kommuner och regioner. Verken finns där de flesta av oss dagligen rör oss, exempelvis i parker, torg, gallerior, sjukhus, badhus, bibliotek, skolor, stadshus och resecenter. Men också i miljöer med mer begränsad tillgänglighet så som fängelser, försvarsanläggningar, förvaltningsbyggnader och kraftstationer.

 

Det är bara att kavla upp ärmarna

Rapporten visar på stora brister inom området, till exempel otillräcklig kunskap för att kunna hantera byggnadsanknuten offentlig konst som del av vårt kulturarv, bristande kunskapsöverföring mellan konst- och kulturmiljösektorerna samt ett otydligt ansvar för tillsyn och förvaltning. En mängd åtgärder förslås, allt från tillfälliga ekonomiska styrmedel och kunskapshöjande aktiviteter till justering av förordningar och vägledningsarbete kopplat till PBL. Det är bara att kavla upp ärmarna och fortsätta vårt gemensamma arbete. För det handlar ju om att tillvarata såväl vårt gemensamma kulturarv som redan investerade offentliga resurser!

 

Läs mer här

https://statenskonstrad.se/wp-content/uploads/2019/06/Slutrapport-Byggnadsanknuten-offentlig-konst_mindre.pdf

 

Bilden visar Barbro Bäckströms konstverk som tronar överst på länsstyrelsen i dåvarande Malmöhus län. Foto: Statens konstråd

1

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *