Aktuellt

Ett antal krafter är i rörelse i världen

Boverkets konferens Bygg hållbara samhällen med plats för alla! genomfördes den 21 november på Clarion Sign i Stockholm. En av talarna var Kjell A. Nordström, ekonomie doktor och författare. Utifrån Kjells föreläsning ska jag i den här bloggen försöka beskriva det som fastnade hos mig.

 

Kjell A. Nordström

Foto: Emma Svensson

 

Allt är påhitt
Kjell A. Nordström började sin föreläsning med att fråga vad som skiljer människor från apor? Flera svar kom; Kognitiv kompetens, medvetandet, möjligheten att reflektera med mera. Men svaret som Kjell gav oss var – fantasi. Och med fantasin följer idéer om vår verklighet. Och allt det vi uppfattar som verkligt  kan egentligen vara påhitt utifrån vår fantasi, våra idéer. Om något verkligen finns så är det för att vi vill att det ska finnas. Katolska kyrkan var ett exempel som Kjell tog upp; någon kom på idén om att det finns en gud, flera följde efter och vips så hade vi Katolska kyrkan!

Krafter i rörelse
Med hjälp av vår fantasi och kreativa förmåga att skapa så menar Kjell A. Nordström att vi har satt ett antal krafter i rörelse i världen;  1.) klimat och hållbarhetsfrågan är en av dem, 2.) vanlig kapitalism och marknadsekonomi, 3.) urbaniseringsvågen som är internationell, oberoende av kultur, ekonomi, diktaturer och som går utanpå alla andra variabler, 4.) digitaliseringsprojektet som är ostoppbart, det fortsätter att med kraft att förändra vårt samhälle, livsvillkor, boende, med mera. Vi har alltså fyra rambetingelser som skapar ett nytt ekonomiskt landskap och nya existensvillkor för människor och företag. Filmen ”The Matrix” kan enligt Kjell A. Nordström ses som en metafor; en beskrivning av en matris som sträcker sig över våra liv, det här tror vi oss veta. Och vad vi verkligen vet kan vara en fråga om säkerhet.

En fråga om säkerhet
En av världens största branscher är bilindustrin, bilismen har stor påverkan på våra samhällen.Bilbranschen är satt under högt innovationstryck, ett exempel är logistiktermen ”just in time”. Ett skäl till varför denna bransch har utvecklats så snabbt och i så många led är frågan om säkerhet. Kjell A. Nordström använde i sin föreläsning beskrivningen av hur bilindustrin förvandlades i och med krav på säkerhet. Säkerhetsfrågan präglar idag bilindustrin, design, själva produkten, marknadsföring inte att förglömma. Säkerhetsfrågan innebar förvandling av en hel bransch, och det är branschen som tar initiativet när säkerhetsfrågan blir ett konkurrensmedel i spelet mellan statlig reglering och konsumenternas krav på allt större säkerhet.

Två hypoteser
1). Hållbarhet kommer bli nödvändigt men inte tillräckligt, alla bilar är säkra idag men det är inte längre en fråga vi konsumenter ställer, det har blivit en legitimitetsfråga – så måste det bara vara.

2). Innovationskraven ökar dramatiskt, klimatkrisen kan vi inte spara oss ur, innovation är viktigt, nya produkter utvecklas, vi vet vart vi ska men inte hur vi ska komma dit. Här är forskning och bolagens, dvs leverantörernas allmänna innovationskraft, viktiga komponenter.

Två skolor
Kjell A. Nordström pekar på två skolor för frågan om vad ett hållbart samhälle behöver:

A). Vi strävar mot sänkt konsumtion, vi minskar den ekonomiska tillväxten för att nå klimatmålen.

B). Vi kan antagligen bara klara av att nå målen med mänsklig uppfinningsförmåga, genom att göra det vi gör men på ett bättre sätt;”betterment” en term som nationalekonomen Adam Smith myntade.

De två skolorna/vägarna visar olika riktningar att gå. Vi kan t.ex. använda det ekonomiska maskineriet för att lösa ett praktiskt problem. Kjell A. Nordström tog som exempel upp det nobelpris som Muhammad Yunnus mikrolån i Bangladesh innebar. Det uppstod som en idé att det borde gå att ge lån även till de som vanligtvis inte får lån – det vill säga de som inte har några pengar alls. En helt ny metodik. Sprungen ur en människas fantasi. Och en tankeväckare – kan vi låna idégods från bilindustrin?

Vi behöver närhet
När Kjell A. Nordström tittar på hur städer och näringsliv växer, vilka teknologier som möjliggör, så är det en medeltida bild som växer fram. Detta på grund av att den inte är funktionsseparerad. (Wikipedia: ”…bruket att reservera områden för särskilda typer av verksamhet, såsom bostäder, industri eller transporter”. ). En hypotes Kjell A. Nordström har är att vi får mindre och mindre av funktionsseparation. Vad är det som driver fram det då? Han menar att det är väldigt tydligt när alla bolag ligger inom samma area, i en stadskärna som t.ex. Stureplan i Stockholm finns allt som behövs för att starta företag, kompetens, mänsklig aktivitet, distribution etcetera. Det behövs alltså fysisk närhet trots alla teknologier som ger oss möjlighet att kommunicera. Trots att vi kan lösa uppgifter på avstånd så gör vi inte det i den omfattning som vi skulle kunna. Varför? Vi är extremt beroende av varandra socialt och ekonomiskt.

Effektivt – ineffektivt
Bland allt det tankegods som jag bär med mig efter Kjell A. Nordströms fantastiska föreläsning är hans beskrivning av kapitalismen. Den är vare sig god eller ond, det handlar bara om vad som är effektivt och vad som inte är det. Effektivitet premieras och lever vidare, ineffektivitet gör det inte. Han ställer frågan om SAAB som idé, från början en idé om en bil som ledde till effektiv produktion och leveranser av miljontals bilar. Men idag, finns SAAB idag? Nej. Men jag finns och jag ansluter mig till skolan som handlar om ”Betterment”.

Du hittar dokumentation från hela konferensen på denna länk.

1

Kommentarer

  1. Cecelia kontakta oss idag och få ett erbjudande på ert lags nya fotbollströjor
    med tryckdesigna fotbollströjorna själva direkt på sidan och tillför ert alldeles eget tryck Billiga Fotbollströjor.
    Leila

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *