Bilden föreställer en vy från Södermalm.

ARKITEKTUR

Ikonarkitektur, återvändsgränd eller utveckling?

Ikonarkitektur kan förstås som ett försök att skapa identitet i en globaliserad värld. Var kan vi som individer känna oss hemma i den globala och bildmässiga arkitekturen? Stockholms stadshus kan ses som en ikonisk byggnad. Den lånar drag från såväl södra …Läs mer »
Smått, tätt och trångt

ARKITEKTUR

Smått, tätt och trångt

2017 var det så kallade rekordåret då 14546 bygglov för lägenheter beslutades i Stockholms län. Det har inte planerats så mycket bostäder sedan miljonprogrammets dagar för 40 år sedan. Men frågan är vilka gestaltade livsmiljöer och arkitektoniska värden som skapades. …Läs mer »
Regionen formar livsmiljöer

ARKITEKTUR

Regionen formar livsmiljöer

När riksarkitekt Helena Bjarnegård inleder seminariet på Boverkets konferens känner jag mig hoppfull över att så många väljer att komma till vårt samtal om hälsofrämjande miljöer. Gestaltningen av våra samhällen utgör en viktig pusselbit i att stärka individens möjlighet att …Läs mer »