Arkitektur

Bilden föreställer en vy från Södermalm.

Vy från Södermalm. Foto: Rasmus Renglin.

Ikonarkitektur, återvändsgränd eller utveckling?

Ikonarkitektur kan förstås som ett försök att skapa identitet i en globaliserad värld. Var kan vi som individer känna oss hemma i den globala och bildmässiga arkitekturen?

Stockholms stadshus kan ses som en ikonisk byggnad. Den lånar drag från såväl södra Europas täta städer där torgen är som vardagsrum och kampanilen allas egen moraklocka liksom från världen öster och söder om Medelhavet med spröda månskäror, vatten och stjärnor invävda i ornament och mosaiker. Byggnaden har ändå filtrerats genom ett nordiskt sätt att närma sig byggnadskonst och hantverk och har på så sätt vunnit sin hemortsrätt.

En kubistisk volym
För inte så länge sedan fick stadshuset en granne, en kubistisk volym höljd i stålribbor. Den strävar efter… ja efter vad? Att göra hårda former mjuka och svepande? Igenkänning vid första ögonkastet? Byggnaden kan sägas vara ett exempel på hur arkitektur används som bild idag men har den ett långsiktigt värde för samhället? Det kan egentligen bara framtiden utvisa och avsikten här är inte att etablera idéer om rätt och fel utan att lyfta frågan om vad arkitektur och gestaltad livsmiljö kan göra på lång sikt.

Vad kan arkitektur göra?
Ett perspektiv som är relevant i sökandet efter en tydligare bild av vad arkitekturen kan göra är frågan om vi som individer kan känna oss hemma i den globala och bildmässiga arkitekturen, i miljöer som skulle kunna byggas var som helst på jorden? Vad stärker din identitet och din upplevelse av en plats värde? Ett annat är huruvida den gestaltade livsmiljön kan användas i sammanhang som tjänar dina intressen. Ett tredje är hur beständiga och resurseffektiva de ingående materialen är, hur de bär och förmedlar hantverkstraditioner och kollektiva minnen och hur de kan renoveras och därmed skapa värde över tid.

Framtidens arkitektur
Ikonarkitekturen kan förstås som ett försök att skapa identitet i en globaliserad värld och det finns definitivt exempel på när det har lyckats, här kan t.ex. Turning Torso i Malmö nämnas, men vägen att gå för framtidens arkitektur kanske inte är globaliseringens utan vägen via platsens byggnadstradition och material i en ny tappning som formats av de samtida brukarnas behov.

Rasmus Renglin

arkitekt

 

2

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *