Omslag på bok av Jane Jacobs

ARKITEKTUR

Det vi bygger påverkar oss människor

Jag ska försöka göra några nedslag i Jane Jacobs stora verk ”The Death and Life of Great American Cities”, för att se om det hon skriver om städer har påverkat mig. Jane Jacobs beskriver den viktigaste förutsättningen för en stads …Läs mer »
Renovering av balkong

ARKITEKTUR

Skyddas moderna byggnader i PBL?

Ibland hör jag påstående om att moderna byggnader inte skyddas i plan- och bygglagen mot förändringar som är ovarsamma. Med några exempel på avgörande från Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, vill jag visa att påståendet inte stämmer. Det första exemplet gäller …Läs mer »