Berlin är fortfarande en delad stad

ARKITEKTUR

Berlin – stadsbyggande utan kompass

Det byggs som aldrig förr i Berlin. Under många år var staden en enklav i forna DDR. Detta förorsakade att näringsliv och arbetsmarknad stagnerade, vilket staden än i dag lider av. Staden känns dessutom till viss del mentalt fortfarande delad …Läs mer »

ARKITEKTUR

Träningsläger om gestaltad livsmiljö med länsstyrelserna

I november genomförde Boverket två inspirations- och studiedagar om gestaltad livsmiljö för länsstyrelserna. Detta var en insats i Boverkets uppdrag att främja god arkitektur och gestaltad livsmiljö. En del av Boverkets uppdrag att förstärka arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö …Läs mer »
Små steg mot hållbar stadsutveckling i Kenya

AKTUELLT

Små steg mot hållbar stadsutveckling i Kenya

På en snirklig smal väg, röd av den kenyanska jorden, tar vi oss ut till Kimangaru. Vi har precis haft ett formellt möte med miljöchefen i Embu och kontrasten till det som nu möter oss kunde inte ha varit större. …Läs mer »
Omslag på bok av Jane Jacobs

ARKITEKTUR

Det vi bygger påverkar oss människor

Jag ska försöka göra några nedslag i Jane Jacobs stora verk ”The Death and Life of Great American Cities”, för att se om det hon skriver om städer har påverkat mig. Jane Jacobs beskriver den viktigaste förutsättningen för en stads …Läs mer »
Renovering av balkong

ARKITEKTUR

Skyddas moderna byggnader i PBL?

Ibland hör jag påstående om att moderna byggnader inte skyddas i plan- och bygglagen mot förändringar som är ovarsamma. Med några exempel på avgörande från Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, vill jag visa att påståendet inte stämmer. Det första exemplet gäller …Läs mer »