Aktuellt

Små steg mot hållbar stadsutveckling i Kenya

På en snirklig smal väg, röd av den kenyanska jorden, tar vi oss ut till Kimangaru. Vi har precis haft ett formellt möte med miljöchefen i Embu och kontrasten till det som nu möter oss kunde inte ha varit större. När vi kliver av bussen möts vi av dansande, klappande och sjungande kvinnor. De tar våra händer, snurrar runt oss i en svängom och det är omöjligt att inte dansa med. Vi är på resa för att titta på några av de utvecklingsprojekt som Boverket samarbetar med i Kenya. Och vi lär oss mycket om hur man med tålamod och små medel kan åstadkomma stor förändring. Men också hur komplext det kan vara att arbeta med urbaniseringens största utmaning – informella bosättningar.

Människor står i en grupp och pratar med varandra utomhus.

Kvinnor som välkomnar oss till Kimangaru.

Dialog i Kimangaru ger kraft och förändring

Kimangaru är en informell bosättning utanför staden Embu vid foten av Mount Kenya. Tillsammans med Boverkets partner CSUDP (Civil Society Urban Development Platform) har kvinnorna i området arbetat med metoden ASPM (Adaptive Sustainable Planning Model). Metoden går ut på stärka        lokalbefolkningen genom utbildning och dialog. Kimangaru är mycket fattigt, men kommunen saknar resurser att utreda vad som behöver göras och hur. Genom ASPM har kvinnorna själva kartlagt området – hur många som lever där, vilken ålder, kön och inkomst de har och var de bor. I nästa steg förs en diskussion om vilka problem som finns i området och vilka man behöver fokusera på. I Kimangaru beslöt man att fokusera på hållbara energisystem. De 40 mest utsatta hushållen valdes ut och fick vardera en liten kamin som eldas med hemgjorda briketter och en liten solcellspanel att sätta på taket. Små åtgärder med stor effekt.

En kamin som står utomhus på marken.

Ny kamin för matlagning och egentillverkade kolbriketter på tork.

Kaminen innebär att kvinnor och flickor inte behöver ägna timmar varje dag åt att samla in ved, vilket ger flickorna mer tid till studier och kvinnorna mer tid till annat. Kaminen eldas med miljövänliga briketter som de tillverkar själva av lera, aska och kodynga. Att elda med dessa är mer energieffektivt och avger mycket mindre mängder farliga partiklar och rök vilket gör att människors hälsa blir bättre. De kan till och med tillverka briketter och sälja och därmed få en inkomst. Solcellspanelen är bara 30 x 30 cm, men laddar ett batteri som ger belysning både utomhus och inomhus samt laddning till mobiltelefon. Detta gör det möjligt för barnen att läsa sina läxor efter mörkrets inbrott. Belysning utomhus ger också ökad säkerhet och de sparar både tid och pengar när de kan ladda sin mobil hemma istället för att åka ned till stan för att ladda den för 20 shilling (ca 2 kr). Små och till synes obetydliga förbättringar som får så stor effekt på människors vardag och liv.

Luthuli Avenue i Nairobi – dialog och platsskapande förändrade gatan

Ett annat exempel på förändring är ombyggnaden av Luthuli Avenue i Nairobi som tidigare var trafikerad av matatus (bussar som utgör kollektivtrafiken). Dessa bussar bokstavligen spyr ut svart rök som förpestade luften i butikerna längs med gatan. Luftkvaliteten var väldigt dålig. Luthuli Avenue är också ett viktigt stråk för fotgängare, men det var ont om plats för dem på den smala trottoaren.

Människor går längs en gata med vattenpölar. Byggnader längs båda sidor vägen skuggar delvis marken de går på.

Luthuli Avenue i centrala Nairobi.

Genom dialog med butiksägare, trafikplanerare och olika initiativ för placemaking tillsammans med konstnärer och aktivister arbetade man fram ett förslag till omgestaltning av gatan. Luthuli Avenue har nu bara ett körfält som inte får trafikeras av matatus. Ett cykelstråk har skapats och trottoarerna har breddats och kantas av bänkar, papperskorgar, cykelparkering och gatuträd. Ett tydligt resultat av ombyggnaden är att luftkvaliteten på gatan är avsevärt bättre, men också att butiksägarna vittnar om bättre affärsverksamhet.

Kibera – från slum till social housing

Ett betydligt mer komplext utvecklingsprojekt är omvandlingen av Kibera – Afrikas största informella bosättning centralt i Nairobi. Området är ca 2,5 kvadratkilometer stort och det uppskattas bo mellan 300 000 och 500 000 människor i området. Kenyas regering har tagit initiativ till att arbeta med landets slumområden och har inlett en omvandling av Kibera.

Barn leker bland diverse material.

Barn som leker längs gatan i Kibera.

Vi besöker zon A som är kringgärdad av en hög mur och vakter vid ingången. Innanför muren reser sig sexvåningshus med lägenheter. De som tidigare bodde i zon A flyttades och de flesta har nu flyttat tillbaka till ett bättre boende. Nu har man inlett arbetet med zon B och flyttat drygt 4 000 människor och rivit deras skjul. Marken i zon B präglas av ett rutnätsmönster med rutor, cirka fem gånger fem meter, som indikerar hur stora skjulen har varit. Smala gränder mellan rutorna utan annan infrastruktur än el – inga vägar, inget vatten eller avlopp och ingen dränering.

Överallt är det sopor. Men på huvudgatan är det fullt av liv och kommers. Där säljs frukt, grönsaker, skor, kastruller och allt mellan himmel och jord. Och det finns ett socialt liv. I zon A finns inga affärer eller mötesplatser. Där är det dött mellan husen. Regeringen har uppenbarligen missat något viktigt här. Det kan aldrig räcka med att bara bygga hus. Det måste skapas förutsättningar för människors liv (och levebröd) mellan husen också.

Flerfamiljshus längs gata.

Social housing i zon A Kibera, Nairobi.

Många lärdomar

I Kimangaru berättar tre skolflickor om bättre betyg i skolan tack vare en liten solcellspanel och en smart kamin. Kvinnorna i byn är så tacksamma över vårt besök att de under sång och dans ger oss frukt och grönsaker. Ingen gäst får gå tomhänt därifrån och de ger oss vad de har – mango, majs, bönor i mängder.

Trots många utmaningar och stor korruption berättar mötena i Kenya så mycket om kraften i att lyssna på människor och inkludera dem i planering och utveckling. Något som vi i Sverige kan lära oss mycket av.

 

Läs mer om programmet http://www.swedishepa.se/Environmental-objectives-and-cooperation/Cooperation-internationally-and-in-the-EU/International-cooperation/Multilateral-cooperation/Global-Programme-Climate/

Läs med om CSUDP http://www.csudp.org/

 

Fakta om delaktighet i Kenyas konstitution

Efter upproren i samband med valet 2008, tog Kenya fram en ny konstitution där mycket av makten lämnades till 49 regioner (huvudsakligen indelade efter stamtillhörighet). I konstitutionen lyfts att alla medborgare ska vara delaktiga i de beslut som rör dem. Därför har många medborgarforum (Local Urban Forums, LUF) bildats av lokalbefolkningen. Dessa grupper består av intressegrupper som kvinnor, ungdomar, boda-bodas (motorcykeltaxis), gatuförsäljare, affärsidkare med flera samhällsgrupper och styrs av en styrelse som består av ordförandena i de olika grupperna. Både i Kimangaru och i Kibera är LUF viktiga i det omställningsarbete som pågår.

2

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *