Ett omslag som består av foto på Erik Dahlberghs plan för reglering och utvidgning av Landskrona 1680.

ARKITEKTUR

Konsten att bygga en stad

Det är lätt att försjunka i gamla kartor, om inte annat för deras skönhetsvärden. Men de har också mycket att lära oss. Under århundradenas lopp har våra städer formats utifrån olika ideal och behov. Vad var det man ville åstadkomma …Läs mer »
Olika modeller av byggnader sett uppifrån.

ARKITEKTUR

Finns det en universalformel?

Plötsligt händer det. Under våren 2020 kommer en vägledning för gestaltad livsmiljö att ta form på Boverkets hemsida. Du som planerar, bygger och förvaltar fastigheter kan framöver få stöd, råd, info, inspiration, goda exempel och konkreta exempel på hur vi …Läs mer »
Agenda 2030 i fokus på Forum Jämställdhet

AKTUELLT

Agenda 2030 i fokus på Forum Jämställdhet

Forum jämställdhet är Sveriges största jämställdhetskonferens där cirka 900 deltagare från hela Sverige möts. Agenda 2030 var temat när konferensen genomfördes den 5–6 februari i Jönköping. Konferensen erbjöd intressanta seminarier, praktiska metodverkstäder samt ett 20-tal utställare. Utöver detta erbjöds även …Läs mer »
Folk och kultur är en mötesplats för dessa frågor

ARKITEKTUR

Fler verktyg för att arbeta med kultur!

Tredje upplagan av ”Folk och kultur” närmar sig sitt slut. Den årliga kulturpolitiska konferensen i Eskilstuna lockade denna gång 3000 deltagare och 150 arrangörer. Målet är att vara en tvärsektoriell mötesplats för samhällsutvecklingsfrågor. Folk kom från alla håll: kommuner, regioner, …Läs mer »