Arkitektur

Olika modeller av byggnader sett uppifrån.

Nordhavnen, Köpenhamn. Foto: Viktoria Buskqvist

Finns det en universalformel?

Plötsligt händer det. Under våren 2020 kommer en vägledning för gestaltad livsmiljö att ta form på Boverkets hemsida. Du som planerar, bygger och förvaltar fastigheter kan framöver få stöd, råd, info, inspiration, goda exempel och konkreta exempel på hur vi kan skapa kvaliteter i våra gemensamma rum.

Det speciella med dagens arkitektur är att det inte finns något givet svar på vad som är rätt och fel. I tider då alla visste vad som gällde, som under till exempel antiken eller artonhundratalet, var det enklare. Det fanns regler för vackra byggnader, vilket gjorde det lättare att åstadkomma bra hus. Vi ska inte underskatta kraften hos en tanke som höll i tvåtusen år. Men idag ställer vi högre krav på att förstå, rita, förklara och bygga. Vägen till god arkitektur är krokig och komplex.

Vi vill därför vägleda! Som ett av få länder i världen har Sverige antagit en samlad politik för det som kallas gestaltade livsmiljöer. Enkelt kan man säga att det handlar om allting som finns omkring oss. Bostadshus, skolor och sjukhus, men också det offentliga rummet med parker, gator och torg. Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, offentlig konst och kulturarv – ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle. Alla ska få möjlighet att påverka vår gemensamma miljö! Boverket har fått i uppdrag att samordna politiken, bevaka utvecklingen och höja kompetensen. Samt vägleda statliga myndigheter, landsting och kommuner. Den vägledning som nu tar form på Boverkets hemsida kommer att stötta det offentliga i arbetet med gestaltad livsmiljö, men också fungera för andra som påverkar våra gemensamma rum. Texter, bilder, filmer och annat som handlar om politiken, processerna och projekten kommer att publiceras, så håll ögonen öppna!

Vi hoppas informera och inspirera med argument och nyttor, upphandlingsstöd, olika arbetsprocesser och verktyg, goda exempel och omvärldsspaning. Vägledningen kommer successivt att kompletteras med sådant som efterfrågats och kommer att efterfrågas.

Det finns inte längre en universalformel för god arkitektur. Inte just nu. Men det finns många vägar att gå och det vill vi visa!

Varsågoda!

Gatuvy över ett rött tegelhus i förgrunden och ett nybyggt hus i vitt och brandgult i bakgrunden mot en blå himmel.

Nordhavnen, Köpenhamn. Foto: Viktoria Buskqvist

Olika modeller av byggnader sett uppifrån.

Nordhavnen, Köpenhamn. Foto: Viktoria Buskqvist

1

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *