Arkitektur

Bildern visar modell över stadsdel i Sickla

Modell över stadsdelen Sickla med befintlig och framtida planerad bebyggelse inlagd. Foto: Anna-Karin Joelsson

Vårdinrättningar istället för butiker i städernas yttre och inre centrumlägen

Vad händer när vårdens miljöer flyttar in i våra köpcentrum? När kundunderlaget krymper och något nytt måste ersätta stängda butiker har en ny funktion börjat ta plats i våra köpcentrum, nämligen vårdverksamheter. Det sker i både liten och stor skala, det är fortfarande en storstadstrend, men en växande sådan. Vad händer då med våra städer? Och vad händer med vården?

Den nya arkitekturpolitiken visar på betydelsen av den gestaltade livsmiljön. Genom att förstå och lära oss mera om vad vi mår bättre av och på vilket sätt vi påverkas i vardagen av vår omgivande miljö kan vi förbättra förutsättningarna för en god gestaltad livsmiljö. Boverket arbetar nu med att samla kunskap om hur gestaltad livsmiljö med hög kvalitet kan implementeras i såväl planering, byggande, inredning, drift som förvaltning av vårdens miljöer. Med utgångspunkt i detta ska jag blogga i en subjektiv spaning om de attraktiva lägen som finns i våra städers yttre och inre centrum. Vi kan kalla det en resa som startar i vårdens miljöer, håll i dig för nu bär det av!

Curanten
På vår senaste studieresa fick vi stifta bekantskap med ett exempel där vård har börjat kombineras med handel, där alltså vård och hälsa spelar en ny roll. Vi fick en mycket intressant eftermiddag i Sickla köpkvarter i Nacka kommun, guidade av representanter för fastighetsägaren Atrium Ljungberg. Här håller det senaste tillskottet i stadsdelen på att byggas färdigt, ett hälso- och vårdkvarter som kallas Curanten. I storleksordningen 9000 kvadratmeter som är reserverade enbart för vård och hälsa. Kvarteret kommer att innehålla såväl vårdcentral som specialistvård, men också gym, restauranger och butiker med hälsoprofil. Placeringen är noga genomtänkt i direkt anslutning till tåg- och busstation. Vård- och hälsokvarteret kommer att fungera väl för de många bostäder som är på väg att byggas i stadsdelen, men kanske också för den som ska veckohandla eller investera i senaste vårkollektionen. Eller kanske rentav en ”vårdkollektion”? I detta exemplet finns en långsiktig strategi för stadsdelens utveckling där funktion efter funktion läggs till för att bilda en bra grund för stadsliv, och där vården nu har fått en egen och viktig position.

Vårdlokaler – en ”dragare”
Men det finns andra exempel där vård blir en utfylllnad, en ”dragare” som ska stödja ett sjunkande kundunderlag i externa handelscentrum. Vårdlokalerna ligger mitt i stora kompakta byggnadsvolymer, och byggnaderna är placerade nära större vägsystem men långt ifrån tågstation och kanske helt utan rimliga alternativ för den som går eller cyklar.

Att ta sig till ett besök på vårdcentralen, kanske med oro inför besked eller kanske mitt i en pågående behandling kan vara en tuff promenad. Hur känner patienten det då när man rör sig genom stora inre gallerigator för att få hjälp? Och hur går det med dagsljus och grönska som vi fått veta är så viktigt för vårdens lokaler?

Livspusslet
Görs denna kombination mellan handel och vård på ett genomtänkt sätt kan den bli ett bra alternativ som fungerar väl och långsiktigt. Det är kanske ett sätt att avdramatisera, att låta vård och hälsa vävas in i andra delar av livspusslet på ett nytt sätt, vilket ger en bättre vårdkvalitet för många. Men det kan också öka avståndet till en jämlik tillgänglig vård som ligger väldigt långt ifrån de miljökvalitéer som forskningen menar är så viktiga för att vi ska må bra, både som patient och som vårdgivare. Och hur blir det med den långsiktiga lösningen om vården blir en handelsvara i sig som kan flyttas runt och bytas ut, kanske mot en ny butikskedja som vill etablera sig?

Vi tar med oss frågorna och spanar vidare i vårt uppdrag om hur vi ska utveckla vårdens miljöer på bästa sätt, och återkommer under året med vägledning på Boverkets webbplats.

Sonia Andersson

Projektledare Vårdens miljöer

 

5

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *