Arkitektur

Ett omslag som består av foto på Erik Dahlberghs plan för reglering och utvidgning av Landskrona 1680.

Konsten att bygga en stad är en beskrivning i kort version över svenska stadsplaner genom seklerna.

Konsten att bygga en stad

Det är lätt att försjunka i gamla kartor, om inte annat för deras skönhetsvärden. Men de har också mycket att lära oss.

Under århundradenas lopp har våra städer formats utifrån olika ideal och behov. Vad var det man ville åstadkomma och varför? Vilka kvaliteter har det gett upphov till – och vilka misstag vill vi slippa att göra om? Vad är det vi värdesätter i äldre städer, och i områden som tillkom för inte så länge sedan, och hur åstadkommer vi motsvarande kvaliteter i dag – eller någonting som är bättre?

Platsens kulturvärden
Att förstå en plats historia och de tankar och ideal som styrde utformningen är en förutsättning om vi vill tillvarata platsens kulturvärden i en förändringsprocess. En förutsättning för hållbar utveckling är ju att ta tillvara de redan existerande resurserna.
I broschyren Konsten att bygga en stad ger Boverket utifrån ett antal kartor en snabb exposé över svensk stadsbyggnadshistoria från medeltid till nutid. Men vår förhoppning är att exemplen i Konsten att bygga en stad även ska stimulera till reflektioner, tankar och inte minst till diskussion om de miljöer vi skapar idag.

Kvaliteter att lämna i arv
När vi planerar för ny bebyggelse skapar vi förutsättningar för hur vi kommer att bo och leva och hur vi kommer att använda staden. Men vi skapar också strukturer som ofta kommer att bestå långt efter att de ursprungliga byggnaderna har försvunnit, och därmed förutsättningarna för kommande generationer. Så vilka kvaliteter vill vi lämna i arv till kommande generationer och hur åstadkommer vi dem? Och vilka misstag vill vi slippa att upprepa?

En PDF av Konsten att bygga en stad hittar du här:

https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2019/konsten-att-bygga-en-stad/

Otto Ryding, antikvarie, Boverket

2

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *