Bildskiss på pyramid med tre komponenter

ARKITEKTUR

Arkitekter, formgivare och ingenjörer som beställarens rådgivare

Att offentliga beställare ska hushålla med skattebetalarnas medel är en självklarhet men faktum är att detta är en viktig förmåga även hos leverantörer som vill bli långsiktiga partners i samhällsbyggandet.   Ömsesidig respekt Kvalificerade gestaltningsuppdrag kräver växelverkan mellan överblick, dialog …Läs mer »
Bild med gatuvy Karlshamn

ARKITEKTUR

Ny webbutbildning om PBL och kulturvärden lanserad!

Boverkets webbutbildning riktar sig till dig som vill ha en sammanhållen introduktion om hur kulturvärden hanteras i de olika delarna av plan- och byggprocessen. Genom att gå denna utbildning så får du en grundläggande kunskap om hur det allmänna intresset …Läs mer »
Småhusområde från 1970-talet.

ARKITEKTUR

Mer tillsammansarbete!

– Men herregud vad det ser ut! Det var min första tanke när jag förra året besökte det radhusområde och det radhus som mina föräldrar köpte nytt 1973. År 1973, ett miljonprogramsår och byggandet var omfattande och rationellt. Upprepningens estetik …Läs mer »