Arkitektur

Bild med gatuvy Karlshamn

Gatuvy i Karlshamn, Blekinge. Foto: Boverket.

Ny webbutbildning om PBL och kulturvärden lanserad!

Boverkets webbutbildning riktar sig till dig som vill ha en sammanhållen introduktion om hur kulturvärden hanteras i de olika delarna av plan- och byggprocessen. Genom att gå denna utbildning så får du en grundläggande kunskap om hur det allmänna intresset kulturvärden ska tas om hand i plan- och byggprocesser enligt plan- och bygglagen, PBL.

Syftet med introduktionsutbildningen i PBL och kulturvärden är att den ska bidra till en mer effektiv och rättssäker tillämpning av PBL genom en bättre och enhetlig kunskap om hantering av kulturvärden. Utbildningen är ursprungligen ett initiativ från länsstyrelsernas kulturmiljöforum. Boverket, Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna har samverkat i framtagandet av webbutbildningen och även Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har medverkat i initiativgruppen, vilka har satt ramarna för innehållet.

Länsstyrelsen genomför utbildningsträffar med hjälp av handledarmaterial
Till utbildningens olika avsnitt finns det handledarmaterial som fungerar som ett stöd för att genomföra fysiska seminarier i storgrupp med exempelvis flera kommuner. Länsstyrelsen har en särskild roll i att planera och genomföra dessa träffar. I materialet finns framförallt färdigskrivna diskussionsfrågor och kompletterande information som man kan utgå ifrån och anpassa till den enskilda träffen.

Handledmaterialet är fritt tillgängligt för alla att använda och för att anordna fysiska träffar och diskutera i samband med att man ser utbildningen. Boverket anordnar skypeträffar för dig som funderar på eller ska ha fysiska träffar. Mer information om datum finns på vår webbplats.

Läs mer och gå utbildningen på Boverkets webbplats!

 

2

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *