Arkitektur

Kom å sök!

Pågående utlysning ”Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö” är ett bevis på att ett och ett ibland kan bli hur mycket som helst! Det var i höstas, under arbetet med regeringsuppdraget ”Kunskapsnav för offentlig konst”, som tanken först dök upp. Vore det inte fiffigt om vi kunde förena både kunskap och ekonomiska medel för att på ett helt nytt sätt tillsammans verka i politiken för gestaltad livsmiljös anda?

 

Sagt och gjort: Nu är Boverkets, Formas, Riksantikvarieämbetets, ArkDes och Statens konstråds utlysning öppen! Syftet är att beforska konstnärliga perspektiv och den offentlig konstens roll när våra gestaltade livsmiljöer formas och förvaltas. Det offentliga rummets utformning och konstens betydelse för utvecklingen av ett mer socialt och hållbart samhälle utgör yttre avgränsning.

 

Tidig i höst kommer medel att beviljas till fyraåriga forskningsprojekt om vardera fyra miljoner kronor. Alla fem myndigheter ges möjlighet att delta i bedömningsarbetet. Så det är bara att sätta igång: ansökan måste vara inne senast kl. 14.00 den 6 maj. Jag ser fram emot flod av spännande och relevant forskning!

 

Läs om utlysningen: https://www.formas.se/arkiv/alla-utlysningar/utlysningar/2019-11-25-gestaltad-livsmiljo—arkitektur-form-design-konst-och-kulturarv-i-offentlig-miljo.html

 

Läs om kunskapsnav för offentlig konst: https://statenskonstrad.se/om-oss/regeringsuppdrag/kunskapsnav-offentlig-konst/

Foto: Boverket/Suzanne Pluntke

3

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *