Aktuellt

Workshop med transparens. Foto: Charlie Olsson.

Statliga myndigheter ställer om i stället för att ställa in

Många undrar om läget för Gestaltad livsmiljö hos myndigheterna när säkerhetsfrågor och produktion blir fokus. Vad händer då med den långsiktiga hållbarhet som alltid ska gå före kortsiktiga ekonomiska intressen?

Kortsiktiga ekonomiska värden ska inte gå före långsiktig hållbarhet och det offentliga ska visa vägen. Statliga myndigheter ska visa på kraft och innovation. Vi ska vara föredömen så att resten av samhället kan följa efter. Med tanke på samhällsutmaningarna, inte minst i dessa Corona-tider, har många myndigheter fokus på balansen mellan att hålla verksamheten igång och samtidigt undvika smittspridning. Produktion och det operativa får stå tillbaka. Men inte bara de frågorna. Säkerhetsfrågor, tåg i tid och nya försvarsanläggningar hamnar före prioriteringar av arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö.

 

Samverkansforum

Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare är ett samarbetsprojekt som bildades 2001. Syftet är att genom samverkan driva utveckling och effektivisering.

I min roll som uppdragsledare för Boverkets arkitekturuppdrag stöttar och samordnar jag de myndigheter som är särskilt utvalda i politiken. Tillsammans representerar Samverkansforums medlemmar en byggnadsarea på drygt 7 miljoner kvadratmeter och 7 miljoner hektar mark. Hela 15% av Sveriges yta. Mäktiga medlemmar som kan göra skillnad i Gestaltad livsmiljö, den nya politiken för arkitektur, form och design. Politiken är tydlig med att arkitekturen är ett kraftfullt verktyg för att både lösa samhällsutmaningar och att lyfta fram Sverige på den internationella arenan.

 

På gång

Så vad pågår i Samverkansforums ledning och nätverk just nu?
– Jo, det pågår ett rejält utvecklingsarbete!
Med sikte mot 2022 tar vi fram en strategisk treårsplan, där ledningsgruppen planerar verksamheten med aktiviteter och olika fördjupningsteman. Vi sjösätter ett helt nytt arbetssätt, där ledningsgruppen bättre ska stötta nätverken i deras verksamhet. Hjälpa dem att prioritera de aktiviteter som verkligen gör skillnad och coacha.

2021 kommer nästa stora Samverkansdagen äga rum, efter den lyckade ”Statens stoltheter 2019”. Konferensen kommer ha ett efterlängtat tema om hållbar förvaltning och kvalitet i upphandling. Planeringen inför denna stora händelse har redan startat upp och kommer bedrivas brett i samtliga nätverk.

 

Det finns en tid efter corona

Vi använder tiden då vi arbetar hemifrån med att se över Samverkansforums mål och visioner, vi planerar för bättre intern och extern kommunikation och vi stretar på med vår kompetenskarta, där medlemsmyndigheternas styrkor och utvecklingsområden kartläggs för mer effektiv samverkan.

Digital samverkan mellan statliga myndigheter pågår för fullt. Det finns en tid efter corona som behöver gestalta sin livsmiljö, kanske på ett helt nytt sätt?

1

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *