Boverksbloggen

Bostadsförsörjning – en gemensam europeisk utmaning

En gång om året träffas bostadsforskare från företrädesvis Europa för att utbyta forskningsresultat och diskutera övergripande trender inom bostadsfältet. Det görs inom ramen för nätverket ENHR – European Network for Housing Research. Årets konferens hölls i Aten och hade temat …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 6 september 2019 09:51

Digitalisering under Almedalsveckan

Seminarium och paneldiskussioner med rubriker om smartare städer och mer hållbara städer duggade tätt i årets program till Almedalsveckan. De var inte sällan kopplade till digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. Det fanns gott om evenemang om digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen i årets program …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 9 juli 2019 08:16

Ett rättighetsperspektiv på bostäder i Almedalen

Inte helt lätt att samla ihop och summera sina intryck från Almedalen. Fokus för min del har legat på bostadsfrågor och mitt intryck är nog att man börjar tala om bostadsfrågan på ett lite annat sätt än ur ett produktionsperspektiv. …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 8 juli 2019 08:06

Top-Down, Bottom-Up in the Pearl of Africa – Uganda

Vid Victoriasjöns norra strand ligger Afrikas Pärla – Uganda. Här börjar Nilen och också vår arbetsvecka tillsammans med våra kollegor från Ministry of Land, Housing and Urban Development. Uganda har den högsta urbaniseringstakten i hela Afrika. Med det följer stora …Läs mer »
Skrivet av Ulrika Åkerlund den 16 maj 2019 15:39

Planera för rörelserikedom!

Hur skapar vi nya stadsdelar som också uppmuntrar till fysisk aktivitet och stärker folkhälsan? Det var frågan som ställdes på en idéverkstad om rörelserikedom i Umeå 30-31 januari. Idéverkstaden arrangerades av Umeå kommun tillsammans med den statliga utredningen för Samordning för bostadsbyggande, …Läs mer »
Skrivet av Ulrika Åkerlund den 4 februari 2019 15:20

Mäktiga medlemmar

Hurra! Jag och mina nya medlemsvänner kommer att göra skillnad.Vi representerar nämligen en byggnadsarea på drygt 7 miljoner kvadratmeter, 1500 mil kraftledningar och 7 miljoner hektar mark. Hela 15% av Sveriges yta. Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare är ett …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 25 januari 2019 11:11

Boverket lyfte parkering som stadsbyggnadsfråga på Transportforum

Boverket var på plats när Transportforum arrangerades i Linköping den 9-10 januari för 36:e året i rad. 1600 deltagare kunde välja mellan 90 olika sessioner – allt från egenskaper hos olika asfaltsbeläggningar, elvägar, resenärsperspektiv, bostadsarkitektur som främjar hållbar mobilitet, funktionella …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 15 januari 2019 14:09

Den goda staden!?

Ja, tänk om det vore så enkelt? Vi glaserar våra gemensamma rum med sockerkristyr, men blir det god arkitektur?   Jag heter Viktoria Buskqvist. Jag är inte bara helsingborgare, tonårsmorsa, passionerad löpare, sommarpratare och Årets Hemmakonditor 2010. Jag är också …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 18 december 2018 10:45