Boverksbloggen

Ett antal krafter är i rörelse i världen

Boverkets konferens Bygg hållbara samhällen med plats för alla! genomfördes den 21 november på Clarion Sign i Stockholm. En av talarna var Kjell A. Nordström, ekonomie doktor och författare. Utifrån Kjells föreläsning ska jag i den här bloggen försöka beskriva …Läs mer »
Skrivet av Hans Gustafsson den 29 november 2019 16:04

Vadå H22?!

En rad tunga talare och experter stod på scen inför nästan 600 personer när Helsingborg höll kickoff inför stadsmässan H22. Om knappt tre år ska Helsingborg kunna erbjuda så mycket kunskap om smart och hållbar utveckling att världens ögon riktas …Läs mer »
Skrivet av Viktoria Buskqvist den 22 november 2019 15:24

Bostadsförsörjning – en gemensam europeisk utmaning

En gång om året träffas bostadsforskare från företrädesvis Europa för att utbyta forskningsresultat och diskutera övergripande trender inom bostadsfältet. Det görs inom ramen för nätverket ENHR – European Network for Housing Research. Årets konferens hölls i Aten och hade temat …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 6 september 2019 09:51

Digitalisering under Almedalsveckan

Seminarium och paneldiskussioner med rubriker om smartare städer och mer hållbara städer duggade tätt i årets program till Almedalsveckan. De var inte sällan kopplade till digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. Det fanns gott om evenemang om digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen i årets program …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 9 juli 2019 08:16

Ett rättighetsperspektiv på bostäder i Almedalen

Inte helt lätt att samla ihop och summera sina intryck från Almedalen. Fokus för min del har legat på bostadsfrågor och mitt intryck är nog att man börjar tala om bostadsfrågan på ett lite annat sätt än ur ett produktionsperspektiv. …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 8 juli 2019 08:06

Top-Down, Bottom-Up in the Pearl of Africa – Uganda

Vid Victoriasjöns norra strand ligger Afrikas Pärla – Uganda. Här börjar Nilen och också vår arbetsvecka tillsammans med våra kollegor från Ministry of Land, Housing and Urban Development. Uganda har den högsta urbaniseringstakten i hela Afrika. Med det följer stora …Läs mer »
Skrivet av Ulrika Åkerlund den 16 maj 2019 15:39

Planera för rörelserikedom!

Hur skapar vi nya stadsdelar som också uppmuntrar till fysisk aktivitet och stärker folkhälsan? Det var frågan som ställdes på en idéverkstad om rörelserikedom i Umeå 30-31 januari. Idéverkstaden arrangerades av Umeå kommun tillsammans med den statliga utredningen för Samordning för bostadsbyggande, …Läs mer »
Skrivet av Ulrika Åkerlund den 4 februari 2019 15:20

Mäktiga medlemmar

Hurra! Jag och mina nya medlemsvänner kommer att göra skillnad.Vi representerar nämligen en byggnadsarea på drygt 7 miljoner kvadratmeter, 1500 mil kraftledningar och 7 miljoner hektar mark. Hela 15% av Sveriges yta. Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare är ett …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 25 januari 2019 11:11