Boverksbloggen

Hantverkets relation till begreppet kvalitet

Begreppet kvalitet omfamnar flera olika fenomen, det syftar till väl uppfylld funktion och robusthet, det spänner från material via verkshöjd till upplevelsen av skönhet i en väl uttänkt konstruktion utförd genom ett intelligent och skickligt hantverk. Yrkesstolthet Det är människor …Läs mer »
Skrivet av Rasmus Renglin den 5 juni 2020 13:08

Statliga myndigheter ställer om i stället för att ställa in

Många undrar om läget för Gestaltad livsmiljö hos myndigheterna när säkerhetsfrågor och produktion blir fokus. Vad händer då med den långsiktiga hållbarhet som alltid ska gå före kortsiktiga ekonomiska intressen? Kortsiktiga ekonomiska värden ska inte gå före långsiktig hållbarhet och …Läs mer »
Skrivet av Viktoria Buskqvist den 29 april 2020 10:33

Agenda 2030 i fokus på Forum Jämställdhet

Forum jämställdhet är Sveriges största jämställdhetskonferens där cirka 900 deltagare från hela Sverige möts. Agenda 2030 var temat när konferensen genomfördes den 5–6 februari i Jönköping. Konferensen erbjöd intressanta seminarier, praktiska metodverkstäder samt ett 20-tal utställare. Utöver detta erbjöds även …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 11 februari 2020 12:35

Små steg mot hållbar stadsutveckling i Kenya

På en snirklig smal väg, röd av den kenyanska jorden, tar vi oss ut till Kimangaru. Vi har precis haft ett formellt möte med miljöchefen i Embu och kontrasten till det som nu möter oss kunde inte ha varit större. …Läs mer »
Skrivet av Ulrika Åkerlund den 23 januari 2020 15:09

Ett antal krafter är i rörelse i världen

Boverkets konferens Bygg hållbara samhällen med plats för alla! genomfördes den 21 november på Clarion Sign i Stockholm. En av talarna var Kjell A. Nordström, ekonomie doktor och författare. Utifrån Kjells föreläsning ska jag i den här bloggen försöka beskriva …Läs mer »
Skrivet av Hans Gustafsson den 29 november 2019 16:04

Vadå H22?!

En rad tunga talare och experter stod på scen inför nästan 600 personer när Helsingborg höll kickoff inför stadsmässan H22. Om knappt tre år ska Helsingborg kunna erbjuda så mycket kunskap om smart och hållbar utveckling att världens ögon riktas …Läs mer »
Skrivet av Viktoria Buskqvist den 22 november 2019 15:24

Bostadsförsörjning – en gemensam europeisk utmaning

En gång om året träffas bostadsforskare från företrädesvis Europa för att utbyta forskningsresultat och diskutera övergripande trender inom bostadsfältet. Det görs inom ramen för nätverket ENHR – European Network for Housing Research. Årets konferens hölls i Aten och hade temat …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 6 september 2019 09:51

Digitalisering under Almedalsveckan

Seminarium och paneldiskussioner med rubriker om smartare städer och mer hållbara städer duggade tätt i årets program till Almedalsveckan. De var inte sällan kopplade till digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. Det fanns gott om evenemang om digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen i årets program …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 9 juli 2019 08:16

Ett rättighetsperspektiv på bostäder i Almedalen

Inte helt lätt att samla ihop och summera sina intryck från Almedalen. Fokus för min del har legat på bostadsfrågor och mitt intryck är nog att man börjar tala om bostadsfrågan på ett lite annat sätt än ur ett produktionsperspektiv. …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 8 juli 2019 08:06