Boverksbloggen

Almedalen: Offentliga rum i en digital civilisation

Jag fick den stora äran att moderera ett seminarium som Boverket arrangerade tillsammans med Sveriges Arkitekter och Färgfabriken i Arkitekturträdgården under titeln – Offentliga rum i en digital civilisation. Vi lever mitt i en teknisk revolution som driver på samhällsutvecklingen …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 6 juli 2018 09:47

Almedalen: Mjuka värden i den digitala världen

Mitt besök i Visby och Almedalen under cirka 48 timmar kan summeras med orden nyfikenhet, insikter, möten, kunskap och ömma fötter. Med 28,9 km och 43 178 steg i benen har jag inskaffat myndigheten kunskap och information främst kring digitalisering …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 5 juli 2018 10:28

Almedalen: Diskussion om hållbar och jämlik stadsutveckling

Hur vet vi att vi gör rätt för att nå en hållbar och jämlik stadsutveckling? Kan vi förlita oss på forskning eller beprövad erfarenhet, eller vad ska politiker och planerare utgå från? – Intressant diskussion utifrån flera infallsvinklar på Västsvenska …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 3 juli 2018 09:59

Användartest PBL Akademin

Användartest på PBL Akademin – ny webbutbildning i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och Boverkets byggregler! Den nya webbutbildningen i PBL, PBF och BBR startar med ett välkomnande intro; ”Till dig som arbetar som byggnadsinspektör eller arbetar med byggfrågor”. Hm. Jag …Läs mer »
Skrivet av Hans Gustafsson den 15 juni 2018 09:08

Spaning om problem med hissar i trånga trapphus

På senare tid har det blivit allt vanligare att spara in på allmänna utrymmen i flerbostadshus. Bristen på plats i till exempel ett trapphus kan göra att lägenhetsdörrar blir placerade väldigt nära hissen. När trapphusen blir mindre så blir även …Läs mer »
Skrivet av Krister Svensson den 30 maj 2018 08:53

Spaning: Hur bygger man för studenter

När jag var 20 år flyttade jag till studentkorridor. För mig var det en bra övergång mellan tillvaron med familjen (fem personer och hund) och en bostad helt för mig själv. Men studenter är ju inte någon homogen grupp, och …Läs mer »
Skrivet av Agnes Jensen-Carlén den 18 maj 2018 14:26

På spaning efter ekosystemtjänster i PBL

Boverket följer varje år upp hur plan- och bygglagstiftningen har använts och utvecklats. Nu finns uppföljningen av det senaste året som öppen data på Boverkets webbplats, bland annat finns statistik för lov och byggande. Boverket belyser även aktuella frågor i …Läs mer »
Skrivet av Ulrika Åkerlund den 3 maj 2018 12:34

En inspirerande arkitektonisk nod i Dalarna

Häromveckan hade jag nöjet att delta i Dalarnas arkitekturråds Arkitektur i planeringsprocessen. Konferensen ville belysa arkitekturpolitik på nationell, regional och lokal nivå. Dagen gav även möjlighet att diskutera Arkitekturrådets framtida inriktning, inte minst med tanke på den nyligen presenterade arkitekturpropositionen. …Läs mer »
Skrivet av Suzanne Pluntke den 29 mars 2018 11:38

I kölvattnet av #MeToo – Forum jämställdhet 2018

För tredje året i rad genomfördes Forum Jämställdhet. Den här gången var det Karlstads kommun och Region Värmland som tillsammans med Sveriges Kvinnolobby var värdar för konferensen, där ett 30-tal seminarier och metodverkstäder stod på programmet. Under två dagar har …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 9 februari 2018 14:17