Boverksbloggen

Almedalen: Vatten och klimatanpassning

Tillbaka efter några veckors semester i torkans, skogsbrändernas och översvämningarnas Sverige kommer här ett par reflektioner från två intensiva dagar i Almedalen på det högst aktuell temat – vatten och klimatanpassning. Vattenfrågor, klimatanpassning och samhällsplanering Boverket fick strax innan sommaren …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 3 augusti 2018 09:34

Almedalen: Ett möte som berörde

Almedalen bjöd på intressanta seminarier och samtal med politiker, tjänstemän och personer som arbetar inom bygg- och bostadssektorn. Alla var ivriga att hitta lösningar på bristen på bostäder och att bygga det hållbara samhället. Men, vägen dit finns det många …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 11 juli 2018 15:59

Almedalen: Vårt arbete med arkitektur

Så har Almedalsveckan avslutats för den här gången. I skiftande väder med allt ifrån isande kyla till strålande sol har Boverket har varit på plats hela tiden och bevakat frågor inom vårt område. För min del blev det fyra intensiva …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 9 juli 2018 13:20

Almedalen: Offentliga rum i en digital civilisation

Jag fick den stora äran att moderera ett seminarium som Boverket arrangerade tillsammans med Sveriges Arkitekter och Färgfabriken i Arkitekturträdgården under titeln – Offentliga rum i en digital civilisation. Vi lever mitt i en teknisk revolution som driver på samhällsutvecklingen …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 6 juli 2018 09:47

Almedalen: Mjuka värden i den digitala världen

Mitt besök i Visby och Almedalen under cirka 48 timmar kan summeras med orden nyfikenhet, insikter, möten, kunskap och ömma fötter. Med 28,9 km och 43 178 steg i benen har jag inskaffat myndigheten kunskap och information främst kring digitalisering …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 5 juli 2018 10:28

Almedalen: Diskussion om hållbar och jämlik stadsutveckling

Hur vet vi att vi gör rätt för att nå en hållbar och jämlik stadsutveckling? Kan vi förlita oss på forskning eller beprövad erfarenhet, eller vad ska politiker och planerare utgå från? – Intressant diskussion utifrån flera infallsvinklar på Västsvenska …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 3 juli 2018 09:59

Användartest PBL Akademin

Användartest på PBL Akademin – ny webbutbildning i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och Boverkets byggregler! Den nya webbutbildningen i PBL, PBF och BBR startar med ett välkomnande intro; ”Till dig som arbetar som byggnadsinspektör eller arbetar med byggfrågor”. Hm. Jag …Läs mer »
Skrivet av Hans Gustafsson den 15 juni 2018 09:08

Spaning om problem med hissar i trånga trapphus

På senare tid har det blivit allt vanligare att spara in på allmänna utrymmen i flerbostadshus. Bristen på plats i till exempel ett trapphus kan göra att lägenhetsdörrar blir placerade väldigt nära hissen. När trapphusen blir mindre så blir även …Läs mer »
Skrivet av Krister Svensson den 30 maj 2018 08:53