Boverksbloggen

Användartest PBL Akademin

Användartest på PBL Akademin – ny webbutbildning i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och Boverkets byggregler! Den nya webbutbildningen i PBL, PBF och BBR startar med ett välkomnande intro; ”Till dig som arbetar som byggnadsinspektör eller arbetar med byggfrågor”. Hm. Jag …Läs mer »
Skrivet av Hans Gustafsson den 15 juni 2018 09:08

Spaning om problem med hissar i trånga trapphus

På senare tid har det blivit allt vanligare att spara in på allmänna utrymmen i flerbostadshus. Bristen på plats i till exempel ett trapphus kan göra att lägenhetsdörrar blir placerade väldigt nära hissen. När trapphusen blir mindre så blir även …Läs mer »
Skrivet av Krister Svensson den 30 maj 2018 08:53

Spaning: Hur bygger man för studenter

När jag var 20 år flyttade jag till studentkorridor. För mig var det en bra övergång mellan tillvaron med familjen (fem personer och hund) och en bostad helt för mig själv. Men studenter är ju inte någon homogen grupp, och …Läs mer »
Skrivet av Agnes Jensen-Carlén den 18 maj 2018 14:26

På spaning efter ekosystemtjänster i PBL

Boverket följer varje år upp hur plan- och bygglagstiftningen har använts och utvecklats. Nu finns uppföljningen av det senaste året som öppen data på Boverkets webbplats, bland annat finns statistik för lov och byggande. Boverket belyser även aktuella frågor i …Läs mer »
Skrivet av Ulrika Åkerlund den 3 maj 2018 12:34

En inspirerande arkitektonisk nod i Dalarna

Häromveckan hade jag nöjet att delta i Dalarnas arkitekturråds Arkitektur i planeringsprocessen. Konferensen ville belysa arkitekturpolitik på nationell, regional och lokal nivå. Dagen gav även möjlighet att diskutera Arkitekturrådets framtida inriktning, inte minst med tanke på den nyligen presenterade arkitekturpropositionen. …Läs mer »
Skrivet av Suzanne Pluntke den 29 mars 2018 11:38

I kölvattnet av #MeToo – Forum jämställdhet 2018

För tredje året i rad genomfördes Forum Jämställdhet. Den här gången var det Karlstads kommun och Region Värmland som tillsammans med Sveriges Kvinnolobby var värdar för konferensen, där ett 30-tal seminarier och metodverkstäder stod på programmet. Under två dagar har …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 9 februari 2018 14:17

Boverket på JiM-dagen

Den 7 november deltog Boverket tillsammans med ytterligare 58 statliga myndigheter på JiM-dagen på Folket Hus i Stockholm. Myndigheterna har det gemensamt, att de har ett regeringsuppdrag att jämställdhetsintegrera sin kärnverksamhet.  I februari 2018 ska Boverket lämna in en delrapport …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 16 november 2017 12:54

Cykling beaktas i samhällsplaneringen

För 200 år sedan uppfann Karl Drais den första cykeln i Mannheim. Med anledning av detta jubileum blev den tyska staden Mannheim värd för den internationella cykelkonferensen, ICC 2017. Under tre dagar har 300 deltagare samlats, hälften forskare och hälften …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 17 oktober 2017 12:02

Evidensbaserad stadsutveckling – ett guldkorn från Almedalen

Det har gått över en månad sedan jag lämnade Visby och Almedalen. Nu undrar ni kanske om någon ens kommer ihåg vad som sades i Almedalen efter semestrar och skandaler med Transportstyrelsen. Jodå, semestern har filtrerat bort oväsentligheter och kvar …Läs mer »
Skrivet av Ulrika Åkerlund den 16 augusti 2017 13:25