Boverksbloggen

Ödehusens estetik

För en tid sedan stannade jag till i småländska Högsby och flanerade en stund. Min idé är att på Instagram publicera foto på övergivna hus i centrummiljöer. Och i Högsby hittade jag en övergiven biograf! Mitt i centrum. Men, bara …Läs mer »
Skrivet av Hans Gustafsson den 3 april 2020 10:23

Arkitekter, formgivare och ingenjörer som beställarens rådgivare

Att offentliga beställare ska hushålla med skattebetalarnas medel är en självklarhet men faktum är att detta är en viktig förmåga även hos leverantörer som vill bli långsiktiga partners i samhällsbyggandet.   Ömsesidig respekt Kvalificerade gestaltningsuppdrag kräver växelverkan mellan överblick, dialog …Läs mer »
Skrivet av Rasmus Renglin den 26 mars 2020 09:52

Ny webbutbildning om PBL och kulturvärden lanserad!

Boverkets webbutbildning riktar sig till dig som vill ha en sammanhållen introduktion om hur kulturvärden hanteras i de olika delarna av plan- och byggprocessen. Genom att gå denna utbildning så får du en grundläggande kunskap om hur det allmänna intresset …Läs mer »
Skrivet av Emma Rosenblom den 20 mars 2020 08:20

Mer tillsammansarbete!

– Men herregud vad det ser ut! Det var min första tanke när jag förra året besökte det radhusområde och det radhus som mina föräldrar köpte nytt 1973. År 1973, ett miljonprogramsår och byggandet var omfattande och rationellt. Upprepningens estetik …Läs mer »
Skrivet av Adam Laurin den 9 mars 2020 10:25

Konsten att bygga en stad

Det är lätt att försjunka i gamla kartor, om inte annat för deras skönhetsvärden. Men de har också mycket att lära oss. Under århundradenas lopp har våra städer formats utifrån olika ideal och behov. Vad var det man ville åstadkomma …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 28 februari 2020 09:08

Finns det en universalformel?

Plötsligt händer det. Under våren 2020 kommer en vägledning för gestaltad livsmiljö att ta form på Boverkets hemsida. Du som planerar, bygger och förvaltar fastigheter kan framöver få stöd, råd, info, inspiration, goda exempel och konkreta exempel på hur vi …Läs mer »
Skrivet av Viktoria Buskqvist den 13 februari 2020 15:33

Fler verktyg för att arbeta med kultur!

Tredje upplagan av ”Folk och kultur” närmar sig sitt slut. Den årliga kulturpolitiska konferensen i Eskilstuna lockade denna gång 3000 deltagare och 150 arrangörer. Målet är att vara en tvärsektoriell mötesplats för samhällsutvecklingsfrågor. Folk kom från alla håll: kommuner, regioner, …Läs mer »
Skrivet av Suzanne Pluntke den 7 februari 2020 18:43

Berlin – stadsbyggande utan kompass

Det byggs som aldrig förr i Berlin. Under många år var staden en enklav i forna DDR. Detta förorsakade att näringsliv och arbetsmarknad stagnerade, vilket staden än i dag lider av. Staden känns dessutom till viss del mentalt fortfarande delad …Läs mer »
Skrivet av Patrik Faming den 31 januari 2020 11:26

Träningsläger om gestaltad livsmiljö med länsstyrelserna

I november genomförde Boverket två inspirations- och studiedagar om gestaltad livsmiljö för länsstyrelserna. Detta var en insats i Boverkets uppdrag att främja god arkitektur och gestaltad livsmiljö. En del av Boverkets uppdrag att förstärka arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 24 januari 2020 10:34