Boverksbloggen

Location, location, location!

Årets Almedalsvecka bjöd på strålande sol, hällande regn och av blåst inställda färjor. Men också möten, kunskapsutbyte och skratt. Jämfört med tidigare år har några saker kommit ännu mer i fokus. Först och främst konstens och kulturens betydelse för samhällsutvecklingen, …Läs mer »
Skrivet av Suzanne Pluntke den 5 juli 2019 14:57

Människan i centrum hjälper oss förstå begreppet kvalitet

Kvalitet eller långsiktiga värden i gestaltad livsmiljö bygger på andra faktorer än kortsiktiga ekonomiska värden i affären för leverantören eller beställaren. Det långsiktiga värdet i gestaltad livsmiljö framträder bland annat i brukarens upplevelse av värde. Hur användbar är byggnaden för …Läs mer »
Skrivet av Rasmus Renglin den 28 juni 2019 09:48

Gestaltad livsmiljö i det regionala perspektivet

Den nya politiken för gestaltad livsmiljö fokuserar på hur arkitektur, form och design formar och påverkar samhället och människornas vardag, hälsa och livskvalitet. Medvetenheten om arkitekturens betydelse måste öka hos fler aktörer och genomsyra hela samhällsbyggandet nationellt, regionalt och kommunalt. …Läs mer »
Skrivet av Caroline Stigsdotter den 13 juni 2019 11:43

Piska och morot!?

En byggnad börjar och slutar inte med fyra väggar, ett torg är mycket mer än en öppen yta och gatunätet i en stad styr inte bara hur trafiken löper. Väg- och järnvägsmiljöer är långsiktiga byggnadsverk. De ska vara samhällsnyttiga, funktionella …Läs mer »
Skrivet av Viktoria Buskqvist den 24 maj 2019 09:35

Från frusen musik till het rock ´n roll!

Arkitekturen drabbar oss alla i vår livsmiljö vare sig vi vill eller inte. Många känslor triggas igång inom oss i våra upplevelser, men vad är arkitektonisk kvalitet?   Redan Vitruvius som var arkitekt och ingenjör i antikens Rom beskrev sin …Läs mer »
Skrivet av Patrik Faming den 16 maj 2019 15:27

En byråkrats vardag i den gestaltade livsmiljöns tecken

Gestaltad livsmiljö är ett begrepp som inte bara omfattar arkitektur, form och design utan också konst, historiska sammanhang och sociala värden. Vi är därför många, med olika bakgrund, som på Boverket jobbar med den nya politiken för gestaltad livsmiljö. Bland …Läs mer »
Skrivet av Suzanne Pluntke den 10 maj 2019 10:15

Så fantastiska skolor det finns!

Inom ramen för arbetet med vägledning om skolors och förskolors fysiska miljöer arbetar vi med en exempelsamling på tio skolor som vi kan lära av. Hur ser en fysisk skolmiljö ut som stödjer pedagogiken? Som är bra för barnen och …Läs mer »
Skrivet av Gunilla Fagerström den 2 maj 2019 10:25

Att kommunicera arkitektur och gestaltad livsmiljö

För någon vecka sedan lyssnade jag på en föreläsning av Jesper Falkheimer, professor vid institutionen för strategisk kommunikation, Lunds Universitet. Han beskrev bland annat hur vi har gått från organisationer med rationella standardmodeller (t.ex. planer, kontrollsystem) till strategisk improvisation. Utgångspunkter …Läs mer »
Skrivet av Hans Gustafsson den 15 april 2019 11:01