Boverksbloggen

Finns det en universalformel?

Plötsligt händer det. Under våren 2020 kommer en vägledning för gestaltad livsmiljö att ta form på Boverkets hemsida. Du som planerar, bygger och förvaltar fastigheter kan framöver få stöd, råd, info, inspiration, goda exempel och konkreta exempel på hur vi …Läs mer »
Skrivet av Viktoria Buskqvist den 13 februari 2020 15:33

Fler verktyg för att arbeta med kultur!

Tredje upplagan av ”Folk och kultur” närmar sig sitt slut. Den årliga kulturpolitiska konferensen i Eskilstuna lockade denna gång 3000 deltagare och 150 arrangörer. Målet är att vara en tvärsektoriell mötesplats för samhällsutvecklingsfrågor. Folk kom från alla håll: kommuner, regioner, …Läs mer »
Skrivet av Suzanne Pluntke den 7 februari 2020 18:43

Berlin – stadsbyggande utan kompass

Det byggs som aldrig förr i Berlin. Under många år var staden en enklav i forna DDR. Detta förorsakade att näringsliv och arbetsmarknad stagnerade, vilket staden än i dag lider av. Staden känns dessutom till viss del mentalt fortfarande delad …Läs mer »
Skrivet av Patrik Faming den 31 januari 2020 11:26

Träningsläger om gestaltad livsmiljö med länsstyrelserna

I november genomförde Boverket två inspirations- och studiedagar om gestaltad livsmiljö för länsstyrelserna. Detta var en insats i Boverkets uppdrag att främja god arkitektur och gestaltad livsmiljö. En del av Boverkets uppdrag att förstärka arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 24 januari 2020 10:34

Det vi bygger påverkar oss människor

Jag ska försöka göra några nedslag i Jane Jacobs stora verk ”The Death and Life of Great American Cities”, för att se om det hon skriver om städer har påverkat mig. Jane Jacobs beskriver den viktigaste förutsättningen för en stads …Läs mer »
Skrivet av Hans Gustafsson den 17 januari 2020 15:52

Skyddas moderna byggnader i PBL?

Ibland hör jag påstående om att moderna byggnader inte skyddas i plan- och bygglagen mot förändringar som är ovarsamma. Med några exempel på avgörande från Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, vill jag visa att påståendet inte stämmer. Det första exemplet gäller …Läs mer »
Skrivet av Lars Lennwall den 3 januari 2020 11:20

Ikonarkitektur, återvändsgränd eller utveckling?

Ikonarkitektur kan förstås som ett försök att skapa identitet i en globaliserad värld. Var kan vi som individer känna oss hemma i den globala och bildmässiga arkitekturen? Stockholms stadshus kan ses som en ikonisk byggnad. Den lånar drag från såväl södra …Läs mer »
Skrivet av Rasmus Renglin den 16 december 2019 16:03

Smått, tätt och trångt

2017 var det så kallade rekordåret då 14546 bygglov för lägenheter beslutades i Stockholms län. Det har inte planerats så mycket bostäder sedan miljonprogrammets dagar för 40 år sedan. Men frågan är vilka gestaltade livsmiljöer och arkitektoniska värden som skapades. …Läs mer »
Skrivet av Patrik Faming den 13 december 2019 14:09

Regionen formar livsmiljöer

När riksarkitekt Helena Bjarnegård inleder seminariet på Boverkets konferens känner jag mig hoppfull över att så många väljer att komma till vårt samtal om hälsofrämjande miljöer. Gestaltningen av våra samhällen utgör en viktig pusselbit i att stärka individens möjlighet att …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 6 december 2019 14:57