Boverksbloggen

Använd våra gemensamma resurser hållbart!

Sakta med säker dyker de upp: konkreta spår av vår samverkan kring arkitektur och gestaltad livsmiljö. Denna gång i form av rapporten ”Byggnadsanknuten offentlig konst”. Ett samarbete mellan Statens Konstråd och Riksantikvarieämbetet med stöd av Boverket, Akademiska Hus, Moderna museet, …Läs mer »
Skrivet av Suzanne Pluntke den 7 november 2019 15:58

Så trivsamma skolor det finns!

När vi reste runt och besökte skolor slogs jag av hur trivsamt det var på de skolor vi besökte. Jag ville gärna stanna kvar. I den fina skogmiljön på Kometens förskola, bland den entusiastiska personalen på Brogårdaskolan, i fiket på …Läs mer »
Skrivet av Gunilla Fagerström den 31 oktober 2019 15:32

UrbanHIST en viktig backspegel i jakten på framtida lösningar

Under hela 20th Century, utgjorde stadsplanering ett viktigt verktyg för att forma det nya moderna samhället och stödja en positiv social utveckling. Detta gäller Europa mer än i någon annan kontinent. Stadsplaneringen bidrog i hög grad till framväxten av välfärdsstaten, …Läs mer »
Skrivet av Patrik Faming den 30 oktober 2019 08:04

C40 – världens städer tar täten för att rädda planeten

C40 är ett globalt samarbete där borgmästare från världens största städer samarbetar för att öka ambitionen om klimatåtgärder för att uppfylla Parisavtalets mål.  Städerna och dess ledare är drivkraften i stadsutvecklingen när det politiska läget nationellt och internationellt är ytterst …Läs mer »
Skrivet av Patrik Faming den 14 oktober 2019 13:22

Arkitekturens natur

Arkitekturens uppgift kan vara att illustrera det regelbundna, människans plats i världen och på så vis kontrastera till naturen. Det regelbundna är undantaget som bekräftar naturens oändliga oregelbundenhet. Det gör mänsklig närvaro synlig och behövs för att vi ska känna …Läs mer »
Skrivet av Rasmus Renglin den 14 oktober 2019 11:41

Det går om man vill!

Arkitektur och gestaltad livsmiljö spänner över flera kommunala politikområden och kan sägas utgöra ett av fundamenten i samhället och för den enskilda människan. Arkitektur och gestaltad livsmiljö behöver därför hanteras i alla delar av den kommunala organisationen och de förtroendevalda …Läs mer »
Skrivet av Adam Laurin den 4 oktober 2019 13:44

Hantera arkitektur- och gestaltningsfrågor på länsstyrelserna

Boverket har i uppdrag att stödja länsstyrelserna i deras arbete med att främja satsningar inom arkitektur och gestaltad livsmiljö. I uppdraget ingår att regelbundet samla länsstyrelserna för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Boverket har genomfört ett par workshops med länsstyrelserna där vi …Läs mer »
Skrivet av Anette Johansson den 27 september 2019 13:28

Psst…Här finns schyssta exempel!

Vi var många. Vi var stolta. Vi vill göra skillnad. Vi representerar staten med en byggnadsarea på drygt 7 miljoner kvadratmeter, 1500 mil kraftledningar och 7 miljoner hektar mark. Hela 15% av Sveriges yta. Enligt färska politiska mål ska vi …Läs mer »
Skrivet av Viktoria Buskqvist den 12 september 2019 14:09

Statens stoltheter

En klubb för inbördes beundran? Nä, verkligen inte! Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare är ett samarbetsprojekt som bildades 2001. Syftet är att genom samverkan driva utveckling och effektivisering. Femton  procent av Sveriges yta I min roll som uppdragsledare för …Läs mer »
Skrivet av Viktoria Buskqvist den 9 september 2019 11:25

Yes is more för Mr Big

Känner mig hänförd, upprymd och övertygad om arkitekturens förmåga till förändring efter att ha lyssnat på Bjarke Ingels – Mr BIG, arkitekternas superstjärna och svar på Elon Musk – Blox Talk på DAC i Köpenhamn under temat ”Giving form to …Läs mer »
Skrivet av Patrik Faming den 9 september 2019 11:17