Boverksbloggen

Storleken har betydelse

Skolan har en viktig roll i samhällsbyggandet, som ett nav, en livsmiljö och en mötesplats i det lokala samhället. En trend inom utvecklingen av skolor och förskolor är att dessa enheter blir allt större med fler barn och elever. Större …Läs mer »
Skrivet av Ulrika Åkerlund den 8 maj 2020 11:03

Post-Corona möjligheternas tid

Vi lever i en märklig tid där vi blir smärtsamt påminda om vår förgänglighet. …men när den första vågen av oro lagt sig, framträder andra sidor av pandemin. Hur förändrar det tomma stadsrummet vårt förhållande till det offentliga rummet och …Läs mer »
Skrivet av Patrik Faming den 24 april 2020 11:44

Kom å sök!

Pågående utlysning ”Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö” är ett bevis på att ett och ett ibland kan bli hur mycket som helst! Det var i höstas, under arbetet med regeringsuppdraget ”Kunskapsnav för offentlig …Läs mer »
Skrivet av Suzanne Pluntke den 16 april 2020 15:25

Sonias bänk

Tid för reflektion! Detta är Sonias bänk i Blekinge, som är placerad ganska många mil från där jag själv befinner mig just nu. Den påminner mig om att tre veckor har gått sedan jag, liksom många andra, börjat använda köket …Läs mer »
Skrivet av Helena Bjarnegård den 8 april 2020 08:08

Ödehusens estetik

För en tid sedan stannade jag till i småländska Högsby och flanerade en stund. Min idé är att på Instagram publicera foto på övergivna hus i centrummiljöer. Och i Högsby hittade jag en övergiven biograf! Mitt i centrum. Men, bara …Läs mer »
Skrivet av Hans Gustafsson den 3 april 2020 10:23

Arkitekter, formgivare och ingenjörer som beställarens rådgivare

Att offentliga beställare ska hushålla med skattebetalarnas medel är en självklarhet men faktum är att detta är en viktig förmåga även hos leverantörer som vill bli långsiktiga partners i samhällsbyggandet.   Ömsesidig respekt Kvalificerade gestaltningsuppdrag kräver växelverkan mellan överblick, dialog …Läs mer »
Skrivet av Rasmus Renglin den 26 mars 2020 09:52

Ny webbutbildning om PBL och kulturvärden lanserad!

Boverkets webbutbildning riktar sig till dig som vill ha en sammanhållen introduktion om hur kulturvärden hanteras i de olika delarna av plan- och byggprocessen. Genom att gå denna utbildning så får du en grundläggande kunskap om hur det allmänna intresset …Läs mer »
Skrivet av Emma Rosenblom den 20 mars 2020 08:20

Mer tillsammansarbete!

– Men herregud vad det ser ut! Det var min första tanke när jag förra året besökte det radhusområde och det radhus som mina föräldrar köpte nytt 1973. År 1973, ett miljonprogramsår och byggandet var omfattande och rationellt. Upprepningens estetik …Läs mer »
Skrivet av Adam Laurin den 9 mars 2020 10:25

Konsten att bygga en stad

Det är lätt att försjunka i gamla kartor, om inte annat för deras skönhetsvärden. Men de har också mycket att lära oss. Under århundradenas lopp har våra städer formats utifrån olika ideal och behov. Vad var det man ville åstadkomma …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 28 februari 2020 09:08