Boverksbloggen

Från frusen musik till het rock ´n roll!

Arkitekturen drabbar oss alla i vår livsmiljö vare sig vi vill eller inte. Många känslor triggas igång inom oss i våra upplevelser, men vad är arkitektonisk kvalitet?   Redan Vitruvius som var arkitekt och ingenjör i antikens Rom beskrev sin …Läs mer »
Skrivet av Patrik Faming den 16 maj 2019 15:27

En byråkrats vardag i den gestaltade livsmiljöns tecken

Gestaltad livsmiljö är ett begrepp som inte bara omfattar arkitektur, form och design utan också konst, historiska sammanhang och sociala värden. Vi är därför många, med olika bakgrund, som på Boverket jobbar med den nya politiken för gestaltad livsmiljö. Bland …Läs mer »
Skrivet av Suzanne Pluntke den 10 maj 2019 10:15

Så fantastiska skolor det finns!

Inom ramen för arbetet med vägledning om skolors och förskolors fysiska miljöer arbetar vi med en exempelsamling på tio skolor som vi kan lära av. Hur ser en fysisk skolmiljö ut som stödjer pedagogiken? Som är bra för barnen och …Läs mer »
Skrivet av Gunilla Fagerström den 2 maj 2019 10:25

Att kommunicera arkitektur och gestaltad livsmiljö

För någon vecka sedan lyssnade jag på en föreläsning av Jesper Falkheimer, professor vid institutionen för strategisk kommunikation, Lunds Universitet. Han beskrev bland annat hur vi har gått från organisationer med rationella standardmodeller (t.ex. planer, kontrollsystem) till strategisk improvisation. Utgångspunkter …Läs mer »
Skrivet av Hans Gustafsson den 15 april 2019 11:01

Varför kollar folk in hus på semesterresan?

Arkitekturuppdraget möter Statens fastighetsverk. Låt oss göra ett litet experiment. Om du blundar och tänker på Paris. Vilka bilder ser du framför dig? Om du tänker på New York. Vad ser du då? Sydney? Stockholm? Jag tror att vi kan …Läs mer »
Skrivet av Viktoria Buskqvist den 3 april 2019 14:06

The winner takes it all – or not?

Arkitekturgalan är nordens största mötesplats för arkitektur. Arkitekturgalan 2019 hölls den 19 mars på Konserthuset i Stockholm. Boverket och styrgruppen för Gestaltad livsmiljö, med riksarkitekt Helena Bjarnegård i spetsen, fick stå i rampljuset i inledningen av dagen och briljera. Många …Läs mer »
Skrivet av Patrik Faming den 22 mars 2019 10:58

Att omgestalta hållbarhetsbegreppet

Vissa dagar är extra intressanta och roliga, t ex när rådgivande kommittén knuten till forskningsprojektet Beyond Efficiency ses! Det treåriga projektet – finansierat av Energimyndigheten – är ett samarbete mellan KTH, Konstfack, Chalmers och SLU. Projektets utgångspunkt är att problemformuleringen inom …Läs mer »
Skrivet av Suzanne Pluntke den 20 mars 2019 13:34