Boverksbloggen

Varför kollar folk in hus på semesterresan?

Arkitekturuppdraget möter Statens fastighetsverk. Låt oss göra ett litet experiment. Om du blundar och tänker på Paris. Vilka bilder ser du framför dig? Om du tänker på New York. Vad ser du då? Sydney? Stockholm? Jag tror att vi kan …Läs mer »
Skrivet av Viktoria Buskqvist den 3 april 2019 14:06

The winner takes it all – or not?

Arkitekturgalan är nordens största mötesplats för arkitektur. Arkitekturgalan 2019 hölls den 19 mars på Konserthuset i Stockholm. Boverket och styrgruppen för Gestaltad livsmiljö, med riksarkitekt Helena Bjarnegård i spetsen, fick stå i rampljuset i inledningen av dagen och briljera. Många …Läs mer »
Skrivet av Patrik Faming den 22 mars 2019 10:58

Att omgestalta hållbarhetsbegreppet

Vissa dagar är extra intressanta och roliga, t ex när rådgivande kommittén knuten till forskningsprojektet Beyond Efficiency ses! Det treåriga projektet – finansierat av Energimyndigheten – är ett samarbete mellan KTH, Konstfack, Chalmers och SLU. Projektets utgångspunkt är att problemformuleringen inom …Läs mer »
Skrivet av Suzanne Pluntke den 20 mars 2019 13:34

Nu kan du få mig så lätt

Arkitekturuppdraget möter Svenska Kraftnät. I min roll som uppdragsledare för Boverkets arkitekturuppdrag, med ansvar att samordna statliga myndigheter, har jag på sista tiden farit som en skållad råtta mellan de myndigheter som är särskilt utpekade i politiken. Fastighetsansvarige Anders Andersson …Läs mer »
Skrivet av Viktoria Buskqvist den 13 mars 2019 14:46

De fyras gäng lägger i en högre växel!

Till skillnad från sin föregångare baseras dagens arkitektur-, form- och designpolitik på begreppet gestaltad livsmiljö, vilket omfattar stadsbyggnad, arkitektur, form, design, konst och kulturarv. Eftersom begreppet berör många sakområden är samarbete mellan olika kompetenser en grundförutsättning. Regeringen har i politikens …Läs mer »
Skrivet av Suzanne Pluntke den 6 mars 2019 15:52

Ett bättre samhälle vi alla vill leva i

Arkitektur omger oss i vardagen och påverkar hur vi mår, var vi rör oss, hur vi möts och hur vi lever våra liv tillsammans – om vi känner oss välkomna och inkluderade. Arkitektur finns i alla skalor – från den …Läs mer »
Skrivet av Helena Bjarnegård den 1 mars 2019 13:44