Boverksbloggen

Nu kan du få mig så lätt

Arkitekturuppdraget möter Svenska Kraftnät. I min roll som uppdragsledare för Boverkets arkitekturuppdrag, med ansvar att samordna statliga myndigheter, har jag på sista tiden farit som en skållad råtta mellan de myndigheter som är särskilt utpekade i politiken. Fastighetsansvarige Anders Andersson …Läs mer »
Skrivet av Viktoria Buskqvist den 13 mars 2019 14:46

De fyras gäng lägger i en högre växel!

Till skillnad från sin föregångare baseras dagens arkitektur-, form- och designpolitik på begreppet gestaltad livsmiljö, vilket omfattar stadsbyggnad, arkitektur, form, design, konst och kulturarv. Eftersom begreppet berör många sakområden är samarbete mellan olika kompetenser en grundförutsättning. Regeringen har i politikens …Läs mer »
Skrivet av Suzanne Pluntke den 6 mars 2019 15:52

Ett bättre samhälle vi alla vill leva i

Arkitektur omger oss i vardagen och påverkar hur vi mår, var vi rör oss, hur vi möts och hur vi lever våra liv tillsammans – om vi känner oss välkomna och inkluderade. Arkitektur finns i alla skalor – från den …Läs mer »
Skrivet av Helena Bjarnegård den 1 mars 2019 13:44