Boverksbloggen

Det går om man vill!

Arkitektur och gestaltad livsmiljö spänner över flera kommunala politikområden och kan sägas utgöra ett av fundamenten i samhället och för den enskilda människan. Arkitektur och gestaltad livsmiljö behöver därför hanteras i alla delar av den kommunala organisationen och de förtroendevalda …Läs mer »
Skrivet av Adam Laurin den 4 oktober 2019 13:44

Hantera arkitektur- och gestaltningsfrågor på länsstyrelserna

Boverket har i uppdrag att stödja länsstyrelserna i deras arbete med att främja satsningar inom arkitektur och gestaltad livsmiljö. I uppdraget ingår att regelbundet samla länsstyrelserna för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Boverket har genomfört ett par workshops med länsstyrelserna där vi …Läs mer »
Skrivet av Anette Johansson den 27 september 2019 13:28

Psst…Här finns schyssta exempel!

Vi var många. Vi var stolta. Vi vill göra skillnad. Vi representerar staten med en byggnadsarea på drygt 7 miljoner kvadratmeter, 1500 mil kraftledningar och 7 miljoner hektar mark. Hela 15% av Sveriges yta. Enligt färska politiska mål ska vi …Läs mer »
Skrivet av Viktoria Buskqvist den 12 september 2019 14:09

Statens stoltheter

En klubb för inbördes beundran? Nä, verkligen inte! Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare är ett samarbetsprojekt som bildades 2001. Syftet är att genom samverkan driva utveckling och effektivisering. Femton  procent av Sveriges yta I min roll som uppdragsledare för …Läs mer »
Skrivet av Viktoria Buskqvist den 9 september 2019 11:25

Yes is more för Mr Big

Känner mig hänförd, upprymd och övertygad om arkitekturens förmåga till förändring efter att ha lyssnat på Bjarke Ingels – Mr BIG, arkitekternas superstjärna och svar på Elon Musk – Blox Talk på DAC i Köpenhamn under temat ”Giving form to …Läs mer »
Skrivet av Patrik Faming den 9 september 2019 11:17

Så spännande skolor det finns!

Inom ramen för arbetet med vägledning om skolors och förskolors fysiska miljöer arbetar vi med en exempelsamling på 10 skolor som vi kan lära av. Förra bloggen handlade om hur en fysisk miljö kan se ut som stödjer pedagogiken. Dagens …Läs mer »
Skrivet av Gunilla Fagerström den 30 augusti 2019 15:13

Location, location, location!

Årets Almedalsvecka bjöd på strålande sol, hällande regn och av blåst inställda färjor. Men också möten, kunskapsutbyte och skratt. Jämfört med tidigare år har några saker kommit ännu mer i fokus. Först och främst konstens och kulturens betydelse för samhällsutvecklingen, …Läs mer »
Skrivet av Suzanne Pluntke den 5 juli 2019 14:57

Människan i centrum hjälper oss förstå begreppet kvalitet

Kvalitet eller långsiktiga värden i gestaltad livsmiljö bygger på andra faktorer än kortsiktiga ekonomiska värden i affären för leverantören eller beställaren. Det långsiktiga värdet i gestaltad livsmiljö framträder bland annat i brukarens upplevelse av värde. Hur användbar är byggnaden för …Läs mer »
Skrivet av Rasmus Renglin den 28 juni 2019 09:48

Gestaltad livsmiljö i det regionala perspektivet

Den nya politiken för gestaltad livsmiljö fokuserar på hur arkitektur, form och design formar och påverkar samhället och människornas vardag, hälsa och livskvalitet. Medvetenheten om arkitekturens betydelse måste öka hos fler aktörer och genomsyra hela samhällsbyggandet nationellt, regionalt och kommunalt. …Läs mer »
Skrivet av Caroline Stigsdotter den 13 juni 2019 11:43