Boverksbloggen

Det vi bygger påverkar oss människor

Jag ska försöka göra några nedslag i Jane Jacobs stora verk ”The Death and Life of Great American Cities”, för att se om det hon skriver om städer har påverkat mig. Jane Jacobs beskriver den viktigaste förutsättningen för en stads …Läs mer »
Skrivet av Hans Gustafsson den 17 januari 2020 15:52

Skyddas moderna byggnader i PBL?

Ibland hör jag påstående om att moderna byggnader inte skyddas i plan- och bygglagen mot förändringar som är ovarsamma. Med några exempel på avgörande från Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, vill jag visa att påståendet inte stämmer. Det första exemplet gäller …Läs mer »
Skrivet av Lars Lennwall den 3 januari 2020 11:20

Ikonarkitektur, återvändsgränd eller utveckling?

Ikonarkitektur kan förstås som ett försök att skapa identitet i en globaliserad värld. Var kan vi som individer känna oss hemma i den globala och bildmässiga arkitekturen? Stockholms stadshus kan ses som en ikonisk byggnad. Den lånar drag från såväl södra …Läs mer »
Skrivet av Rasmus Renglin den 16 december 2019 16:03

Smått, tätt och trångt

2017 var det så kallade rekordåret då 14546 bygglov för lägenheter beslutades i Stockholms län. Det har inte planerats så mycket bostäder sedan miljonprogrammets dagar för 40 år sedan. Men frågan är vilka gestaltade livsmiljöer och arkitektoniska värden som skapades. …Läs mer »
Skrivet av Patrik Faming den 13 december 2019 14:09

Regionen formar livsmiljöer

När riksarkitekt Helena Bjarnegård inleder seminariet på Boverkets konferens känner jag mig hoppfull över att så många väljer att komma till vårt samtal om hälsofrämjande miljöer. Gestaltningen av våra samhällen utgör en viktig pusselbit i att stärka individens möjlighet att …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 6 december 2019 14:57

Använd våra gemensamma resurser hållbart!

Sakta med säker dyker de upp: konkreta spår av vår samverkan kring arkitektur och gestaltad livsmiljö. Denna gång i form av rapporten ”Byggnadsanknuten offentlig konst”. Ett samarbete mellan Statens Konstråd och Riksantikvarieämbetet med stöd av Boverket, Akademiska Hus, Moderna museet, …Läs mer »
Skrivet av Suzanne Pluntke den 7 november 2019 15:58

Så trivsamma skolor det finns!

När vi reste runt och besökte skolor slogs jag av hur trivsamt det var på de skolor vi besökte. Jag ville gärna stanna kvar. I den fina skogmiljön på Kometens förskola, bland den entusiastiska personalen på Brogårdaskolan, i fiket på …Läs mer »
Skrivet av Gunilla Fagerström den 31 oktober 2019 15:32

UrbanHIST en viktig backspegel i jakten på framtida lösningar

Under hela 20th Century, utgjorde stadsplanering ett viktigt verktyg för att forma det nya moderna samhället och stödja en positiv social utveckling. Detta gäller Europa mer än i någon annan kontinent. Stadsplaneringen bidrog i hög grad till framväxten av välfärdsstaten, …Läs mer »
Skrivet av Patrik Faming den 30 oktober 2019 08:04

C40 – världens städer tar täten för att rädda planeten

C40 är ett globalt samarbete där borgmästare från världens största städer samarbetar för att öka ambitionen om klimatåtgärder för att uppfylla Parisavtalets mål.  Städerna och dess ledare är drivkraften i stadsutvecklingen när det politiska läget nationellt och internationellt är ytterst …Läs mer »
Skrivet av Patrik Faming den 14 oktober 2019 13:22

Arkitekturens natur

Arkitekturens uppgift kan vara att illustrera det regelbundna, människans plats i världen och på så vis kontrastera till naturen. Det regelbundna är undantaget som bekräftar naturens oändliga oregelbundenhet. Det gör mänsklig närvaro synlig och behövs för att vi ska känna …Läs mer »
Skrivet av Rasmus Renglin den 14 oktober 2019 11:41