Boverksbloggen

Storstäderna på plats i Almedalen

Många seminarier blir det på en dag! Inga svårigheter att hitta seminarier med bostadsfrågor i Almedalen. ”Den stora utmaningen är inte att bygga fler bostäder utan att bygga bostäder som folk har råd att bo i”, sa Johan Löfstrand (s) …Läs mer »
Skrivet av Ulrika Hägred den 5 juli 2016 22:52

Bostadsforum 2016 i Stockholm

Två dagar med intressant program. Boverket finns på plats både bland talarna och bland åhörarna. Bristen på bostäder är en av de större samhällsfrågorna just nu. De närmaste åren kommer allt fler nya bostadsmarknaden, inte bara unga som flyttar hemifrån …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 21 april 2016 08:52

Bostadsöverskott i Almedalen

Intrycken man får i Almedalen styrs naturligtvis av vilka seminarier man går på och vilka människor man träffar – men först som sist – det känns som om halva Boverket borde varit där för att täcka alla seminarier som har …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 3 juli 2014 17:01

Hej alla hyresvärdar som ska bygga om!

Idag lägger vi upp en digital vägledning i boendeinflytande vid ombyggnad på Boverkets webbplats. Jätteroligt, tycker vi som arbetat med det här! Det känns väldigt bra att vi nu lyckats landa detta projekt, som inneburit nya utmaningar på flera sätt. …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 26 maj 2014 14:17

Plan- och bostadsdagarna i Kiruna 20 maj

Förändring och omvandling är det övergripande temat på årets Plan- och bostadsdagar. Så passande när länsstyrelsernas årliga stora konferens om planering, byggande och boende i år hålls i Kiruna. Staden står för en gigantisk utmaning där stora delar av stadens …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 21 maj 2014 13:30

Bostadsbyggandet kan öka betydligt i Stormalmö

Bostadsmarknaden har utvecklats betydligt svagare i Stormalmö än i de två andra storstadsområdena de senaste sex åren. Bostadspriserna har fallit, bostadsrättsbyggandet har avtagit och småhusbyggandet har stabiliserats på en låg nivå. Flera indikatorer finns nu på att bostadsmarknaden kan vara på …Läs mer »
Skrivet av Rebecka Mogren den 23 april 2014 15:29

Stark bostadsmarknad i Storstockholm

Bostadsmarknaden i Storstockholm tog fart under 2013. Bostadspriserna har ökat snabbt det senaste året. Priserna på bostadsrätter har under en lång period stigit betydligt snabbare än priserna på småhus. Efterfrågan på nya bostäder förefaller ha ökat betydligt mot slutet av …Läs mer »
Skrivet av Hans-Åke Palmgren den 23 april 2014 15:27

Ökat byggande i Storgöteborg

Antalet påbörjade bostäder i Storgöteborg ökade avsevärt under slutet av 2013. Samtidigt upplever många byggherrar en osäkerhet kring köpkraften i delar av regionen och väljer därför att avvakta byggandet i många kommuner enligt en rapport från Länsstyrelsen i Västra Götaland. …Läs mer »
Skrivet av Alexander Forslund den 23 april 2014 15:27

Boverket på Vadstena Forum

Vadstena Forum. Politik, forskning och marknad möttes, i föredrag och diskussioner. Statssekreterare Ulf Perbo om vem som ansvarar för vad i bostadspolitiken, professor Bo Bengtsson om svensk bostadspolitik i nordisk jämförelse och professor Joakim Palme om att vända faran till …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 18 oktober 2013 12:18